Muinsuskaitse: puidu-veokid otsigu teine tee (31)

Teadupärast ei ole Kaarma valla Pähklimetsa tee äärsed elanikud rahul tee suureneva liikluskoormusega metsa rajatava puiduladustusplatsi tõttu. Nüüd on selles küsimuses teinud omapoolse avalduse ka muinsuskaitseamet.

“Muinsuskaitseamet on seisukohal, et Pähklimetsa tee ei sobi puidutranspordiks, mille tulemusena tekib täiendav müra, ning seega ei ole tagatud kalmisturahu,” annab üsna põhjapaneva hinnangu muinsuskaitseameti Saaremaa vaneminspektor Keidi Kask ning soovitab kohalikul omavalitsusel planeeringuga kavandada puiduveokite jaoks kinnistule teine juurdepääsutee.

Muinsuskaitse rõhub seaduses toodud kalmisturahu nõudele ja sellega seotud piirangutele kalmistu lähistel millegi rajamisel või planeerimisel.

Muinsuskaitseameti arvates on puiduveokite suurenev liiklusvool kalmistuseadusega vastuolus. Teise seadusena toetab nende soovitust ka muinsuskaitseseadus, mille sätete järgi on mälestiste ümber sarnane kaitsevöönd, mille piiresse jääb ka Pähklimetsa tee. Mälestisena on kirjas Kudjape kalmistu.

Kaarma vallavalitsus ei ole muinsuskaitse seisukohti ametlikult veel arutanud.

Saarte Hääl küsis ka, kuidas peaks siis suhtuma samas kandis asuvat jäätmejaama teenindavatesse sõidukitesse. Muinsuskaitse teine Saaremaa vaneminspektor Rita Peirumaa vastas, et jäätmejaam on samas kohas olnud juba kaua ning küsimus on pigem selles, kas on ikka vaja sinnakanti midagi uut juurde tekitada.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 678 korda, sh täna 1)