Kisub kole kiireks kätte

Ikka terit. Neh, sie joanikuu lõpp kisub küll kole kiireks ja tiheks. Aga kis tieb, sie jõvab.

Esteks ma nüid anna tiada koa selle Muhu murde pääva tegemised. Neh, selle mis laupa Liiva koolimajas ää peetse. Kellu poolest ühest akkab emeriitdotsent Ellen Niit riakima, et misepoolest oo muhu kiel teistsugune kut teesed. Siis katsume seltsis tund aega tõlkida, ikka kirjakielest muhu kielde ja vastupidi koa. Kolmveerand kolme paiku tuleb pisike paus ja kolmest laseme aga edasi.

Poole neljast katsuks meite miesansambliga seltsis mõned vanad muhu laulud ää laulda. Neh, soarerahva jutu kohta öetse ülemoal ikka, et nad ju ep riagi, nad laulvad. Nõnna, et lauluga soab selle kõege parama jutu omale kätte küll kenaste.

Poole viiest oo laanis üks iseäranis tähtis sündmus, sest just siis luuasse sialsammas murdepääval Muhu kultuuri instituut! Seda tasub küll kõikidel uurima tulla, et mis instituut sie sõuke oo ja mise jäuks tetta nüid äkist taris oo. Lehtede sihes kirjutatse igasugu juttusid selle kohta. Muist oo küll nõuksed, et nee instituudi tegijad ise ep tiagid sõukstest asidest midagid. Viiest lõpetatse koolimajas asjad ää ja minnasse edasi turismiinfopunkti.

Kellu kuiest tudvustatse sial meite Ätse plaati “Mina elan Muhu saares” ja kellu seitsmest oo Muhu Mõlk 2014 lõpetamine.

Nädali lõppus ja pühade aegas peetse Muhu päävasid jälle. Kahekümne esimesel kellu ühestteistmest akkab Hellamaa Männikul pihta joaniturniir.

Kahekümne teesel juunil peetse jalgrattamatka jälle. Kokkusoamine oo kellu kahestteistmest Liival kirgu parklas. Kellu kuiest oo Liiva kirkus kontsert ja kellu kahessast akkab Külasemas pidu. Kus tansimuusikad mängab meite oma soare punt Meeleand. Joanilaupased sündmused akkavad pihta kellu ühest pääva, kui Hellamaa spordilatsis taguvad omavahel Põhja- ja Lõuna-Muhu. Soame nähe, kummad siis sedakorda kangemad oo. Ja leedutuld tihasse koa ikka jälle Hellamaal ja pidu akkab pihta kellu kahessast.

Neh, ja joanibe oo paras aeg omale pireke puhkust võtta, sest kohe pärast seda lähäb lahti üks kange koolitamine. Muhu muuseumis oo siis pärandoskuste nädal: 25.–28. juunini. Koolitamine akkab iga päe pihta kellu kahestteistmest. Õpetatse suri tarku asju, ega ilmaskid ep tia, millal äkist midagi taris lähäb.

Esimese pääva, siis 25-ndal, õpetab Pallasmaa Tüi Gert, kis ise õppeb oolega rahvuslikku ehitust, kõikidele uvilistele seda, mismoodi soab tiha kõege paramaid saunavihtasid. Järgmise pääva õpetaja tuleb tükkis ülemoalt, Anu Pink. Neh, sie oo sie noorik, kis aitas koa “Meite Muhu mustrite” roamatut kokku panna. Anu oo pärandtehnoloogia magister ja ta tuleb riagib rahvale kudumise ajalugu. Neh, ja laanis oo ää pidada koa kudumise võistlus.

Kolmanda pääva õpetajaärraks oo Kapi Mulgi peremies Mihkel Ling. Neh targemad nüid juba mõistatasid ää, et õpetatse nõukest veart oskust kut vikatiga niitmine. Mihkel ju tiadupärast köis mineva sui ülemoal vikatiga niitmise võistlusel ja juhtumisi võitis selle ää. Viimase pääva, siis 28-ndal, riagib kange puutüömeister, Linnusse Vaarika Janek, mismuodi oo kõege õigem tüöriistasid terita.

Ja õppida soab piale joanibed mujal koa. Sest 27.–28-ndal juunil oo Liiva pasturaatis lubjapäävad. Siis tuleb Muhu pärandikoolile külase Eesti vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri keskus. Ja mitte niisamma, vaid oma kogemusi jägama. Lubikrohvimist ja paekivimüüritise korrastamist näitavad oma ala meistrid Kalle ja Jüri juhtimise all. Samad aegu õpetab sialsammas pasturaatis põrandate moalimist Ridasi Saunametsa Inara.

Neh, ja kätkinäitust soab koa viel pasturaatis voadata, kis põle juhtun nägema.

Vat sõuke nobe aeg oo ootamas. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 131 korda, sh täna 1)