Töötukassa karjääriinfotuppa võib julgelt sisse astuda

Ursula Rahnik aitab kõiki, kes tema käest nõu saama tulevad.
Foto: Sander Ilvest

Mullu külastas Saaremaal karjääriinfotuba 150 inimest, tänavu on käinud 72 inimest. Väärt nõu saavad kõik, kes läbi astuvad.

Arvan, et enamik tulijaist on abi saanud, sest tullakse konkreetse sooviga ja olen alati aidanud. Rohkem kasutavad seda teenust meie oma inimesed (töötud).

Karjääriinfotoast saab infot tööotsimise kohta ning nõu ja tuge tööalaste valikute tegemisel. Sellesse tuppa võib tulla igaüks ja end töötuks registreerima ei pea. Lahtiolekuaegade kohta saate infot konkreetsest osakonnast. Kui te ei leia tuba üles, pöörduge infolauda.

Karjääriinfotoas saab tutvuda õppimisvõimalusi või ameteid tutvustavate materjalidega, vaadata kandideerimisdokumentide näidiseid, proovida ise koostada kandideerimisdokumente jpm.

Karjääriinfospetsialist korraldab ka tööotsingu töötubasid. Seal räägitakse tööturu olukorrast ja tööotsimise võimalustest, õpetatakse kandideerimiseks vajalike dokumentide koostamist, antakse juhiseid tööintervjuul käitumiseks ja arutatakse muid teemasid.

Töötuba sobib hästi inimestele, kellel puudub tööotsingute kogemus ja oskused kandideerimisdokumentide koostamiseks või ei ole nende kandideerimisdokumendid piisavalt põhjalikud, korrektsed või vajavad kaasajastamist. Samuti võib julgesti töötuppa tulla, kui vajate toetust ja innustust töövestlusele minekuks ja tööle kandideerimiseks.

Töötoas räägitakse peamiselt teemadel: tööturg, motivatsioon – miks on oluline tööd otsida –, töökoha leidmine, kandideerimisdokumendid, tööintervjuu. Korraldatakse konkreetsele teemale keskendunud töötubasid. Näiteks tööintervjuu- või kandideerimisdokumentide teemalisi.

Töötoas võib vabalt ja häbenemata oma arvamust avaldada, rääkida senistest kogemustest tööotsingutel, arutada tööotsingul tekkinud küsimusi.

Töötoa tegevust korraldab karjääriinfospetsialist ja töötoad toimuvad regulaarselt kõigis töötukassa osakondades. Tööotsingu töötuba korraldame eelkõige registreeritud töötutele ja tööotsijatele, kuid vajadusel ja vabade kohtade olemasolul ka teistele soovijatele.

Ursula Rahnik
karjäärinõustaja


TÖÖTUTE READ KAHANEVAD JÕUDSALT
Töötutega seotud numbrid mais

Töötuna arvel kuu lõpuks
Saaremaal    647
Eestis    29 388

Töötute osakaal tööjõust
(16-aastased kuni pensioniiga)
Saaremaal             5,2% (aprillis)        4,3% (mais)
Eestis                   5,1% (aprillis)        4,6% (mais)

                                         Saaremaal        Eestis
Registreerus töötuks               91             4020

Leidis töökoha                             158              4177

Tööalasel koolitusel osales           84           3333

Tööotsingukoolitusel osales          21           826

Tööpraktikal osales                       21            769

Tööharjutusel/tööklubis osales     6/6            729/639

Karjäärinõustamisel osales            26           1306

Lõi toetuse abil ettevõtte                  1           51

Palgatoetusega oli tööl                    39            1301

Kuu jooksul lisandus Eestis 4630 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendati 11 228 töökohta. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (23%), järgnesid lihttöölistele (17%) ning seadme- ja masinaoperaatoritele (16%) pakutavad töökohad.

Saaremaal lisandus mais 121 uut tööpakkumist. Peamised vahendatavad tööpakkumised olid teenindus- ja müügitöötajatele (40%), lihttöölistele (17%), oskus- ja käsitöölistele (14%).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 585 korda, sh täna 1)