Kuressaare uus prügivedaja korteriühistuid ei rõõmusta (15)

ÜMARLAUAS: Linnavalitsuse esindajad Taavi Kurisoo ja Katrin Koppel andsid korteriühistute esindajatele selgitusi. Vasakult Ervin Varik (Komandandi 8), Tõnu Kallaste (Pikk 57), Janek Lember (Smuuli 5) ja Valdek Kraus (EKÜL-i Saaremaa piirkonna koordinaator). Paremal istub Tiit Rettau (Tehnika 3). Foto: Leonora Kraus

ÜMARLAUAS: Linnavalitsuse esindajad Taavi Kurisoo ja Katrin Koppel andsid korteriühistute esindajatele selgitusi. Vasakult Ervin Varik (Komandandi 8), Tõnu Kallaste (Pikk 57), Janek Lember (Smuuli 5) ja Valdek Kraus (EKÜL-i Saaremaa piirkonna koordinaator). Paremal istub Tiit Rettau (Tehnika 3). Foto: Leonora Kraus

Kuressaare korteriühistud arutasid neljapäeval muutunud olukorda Kuressaare jäätmeveos. Ümarlauale olid kutsutud selgitusi andma abilinnapea Taavi Kurisoo ja keskkonnaspetsialist Katrin Koppel.

Eesti korteriühistute liidus Saaremaad esindav Valdek Kraus ütles, et Kuressaares elab kortermajades hinnanguliselt 10 000 inimest ehk pea kaks kolmandikku linna elanikest. Et prügiveo hange puudutas ka Kaarma valda, on kortermajade elanikke, keda uus hange “karistab”, veelgi rohkem, nentis Kraus.

Valdek Kraus ütles, et hankedokumentide punktisüsteem soosib eramajades elavaid inimesi. Kuressaares annab eramajade veomaht maksimaalsed ehk 40 väärtuspunkti. Kaarma valla eramajade jäätmevedu aga maksimaalsed 11 punkti, samal ajal kui ülejäänud vedu vaid 4 punkti.

Kokkuvõttes kallineb prügivedu hanke võitnud vedaja Ragn-Sellsi hindadega tema arvutuste järgi, võrreldes praeguse vedaja hindadega, pea kaks korda. Suurjäätmete konteineri, mille korteriühistud tellisid tavaliselt kevadel, kuupmeetri eest tuleb nüüd maksta 60 eurot. Võrdluseks – senine vedaja Prügimees OÜ küsis kuupmeetri eest 10,20.

Rohkem on vaja sortida

Keskkonnaspetsialist Katrin Koppel vastas, et hanke võitis majanduslikult soodsaim pakkumus ja et inimestel tulebki oma prügi rohkem sorteerima hakata. Valida tuleb õige suurusega konteiner ja sobivaim tühjendussagedus.

Teenustasu tõusu on Koppeli sõnul võimalik kompenseerida jäätmete aktiivsema sorteerimisega, sest vanapaberit ja biojäätmeid veab Ragn-Sells AS ära tasuta. “Olmeprügi konteinerisse on soovitav mitte panna ka pakendeid.
Need saab tasuta viia linna avalikesse pakendipunktidesse.”

Veel tuletas ta korteriühistutele meelde, et 2020. aastaks tuleb vähemalt 50% jäätmeid taaskasutada – see nõue tuleneb jäätmeseadusest. Kui ühistujuhid kinnitasid, et nemad sorteerivad prügi niigi, lubas Koppel oludega tutvuma tulla.

Pakendikonteinerite saamiseks soovitas ta ühistutel pöörduda taaskasutusorganisatsioonide ehk TKO-de poole. Kuna pakendikonteinerid kuuluvad TKO-dele, siis on kiirem viis suhelda otse nendega, kuid kes eelistab linnaametnikega suhelda, võib muidugi ka linnavalitsuse poole pöörduda, kes siis omakorda suhtleb TKO-dega.

Vahepeal olid ühistute esimehed jõudnud välja arvutada, et kui seni oli prügiveokulu korteri ruutmeetri kohta 7 senti või keskmise 50-ruutmeetrise korteri kohta 3,50 eurot kuus, siis nüüd tuleb maksta 8 eurot.

Võõraste prügisokutajate tõrjumiseks soovitas Katrin Koppel paigaldada valvekaamerad nagu Soomes või siis konteiner lukku panna. Ning suveks, kui prügi tekib vähem, muretseda väiksem konteiner. See soovitus oli pigem neile, kes konteinereid rendivad, sest nemad saavad teatud perioodiks suure konteineri asemel väiksema tuua.

Prügi linnavalitsuse trepile

Selline soovitus ajas ühistujuhid juba päris vihaseks, sest aastaid tagasi väljaostetud suuri konteinereid peab ju sel ajal kusagil hoiustama. Avaldati emotsionaalselt arvamust, et prügi hakkab jõudma hoopis kusagile mujale, mitte enam konteinerisse.

Valdek Kraus tõi näite, et üks linnakodanik oli lubanud, et hakkab oma prügi viima linnavalitsuse trepile. Et las siis teevad trahvi, kui kätte saavad.

Katrin Koppel juhtis veel tähelepanu sellele, et biolagunevaid jäätmeid tohib biolagunevate jäätmete konteinerisse panna vaid lahtiselt või paberkotis, sest Kullimäe biopuhastusjaam ei saa kilet sisaldavaid jäätmeid komposteerida.

Lõpuks tegi suu lahti ka abilinnapea Taavi Kurisoo, kes ütles, et kui 30 aastat tagasi peeti loomulikuks prügi maja taha maa sisse kaevata ja 15 aastat tagasi sokutati see tee äärde või metsa, siis nüüd seda enam peaaegu ei juhtu. “Tuleb prügi rohkem sorteerida,” rõhutas ta.

Pea kaks tundi kestnud arutelu järel jäid linnavalitsuse esindajad ja korteriühistud eriarvamusele. Keskkonnaspetsialist Koppel kinnitas, et linnavalitsus lähtub seadustest, hange on lõppenud ja selle tulemus kehtib kaks järgmist aastat. Ümarlaud otsustas aga linnavolikogu ja linnapea poole kirjalikult pöörduda.

“Kuulake, kui häälekad on korteriühistute esimehed. Aga see on vaid väike grupp. Oodake, kui esimesed arved inimesteni jõuavad…” võttis ümarlaua moderaator Valdek Kraus kõneldu kokku.


UUED HINNAD

Korteriühistu Vallimaa tänaval, 18 korterit:

Ühistu kasutab ühte 600-liitrist segaolmejäätmete konteinerit, mida tühjendatakse kaks korda nädalas, st prügi arvutuslik tekkekogus kuus on 4800 liitrit. Praegune prügiveokulu on 76,48 €/kuu. Korteri kohta keskmiselt tekib arvutuslikult prügi 266 liitrit kuus ja selle eest tasutakse 4,25 €. Ühistul puuduvad biojäätmetekonteiner ja vanapaberikonteiner.

Prügiveokulu Ragn-Sells AS-i hindadega, kui konteineri liiki, mahtu, arvu ja tühjendussagedust ei muudeta, oleks 115,2 €.

Kui korteriühistu hakkab biojäätmeid, vanapaberit ja pakendeid eraldi konteineritesse koguma, siis on võimalik prügiveokulusid oluliselt vähendada.

Näiteks kui rentida 600-liitrise konteineri asemel kaks 240-liitrist, säilitada sama tühjendussagedus ja võtta lisaks kasutusele biojäätmetekonteiner (140-liitrine, tühjendus üks kord nädalas) ja vanapaberikonteiner (660-liitrine, tühjendus üks kord kuus), jääb prügi maht enam-vähem samaks (5060 liitrit), kuid prügikulu väheneb 57,6 eurole (korteri kohta 3,2 €).

Korteriühistu Mooni tänaval, 24 korterit:

Ühistul on praegu kaks 600-liitrist segaolmejäätmete konteinerit (tühjendus üks kord nädalas), üks 600-liitrine vanapaberikonteiner (üks kord kuus) ja üks 140-liitrine biojäätmetekonteiner (üks kord nädalas). Prügi tekkekogus 5960 liitrit kuus, korteri kohta keskmiselt 248 liitrit. Prügiveokulu on praegu 90,1 €/kuus, korteri kohta 3,75 €.

Prügiveokulu uute hindadega on 115,2 € kuus. Kui minna üle ühele 660-liitrisele konteinerile (sama teenustasu, mis 600-liitrisel) ja ühele 370-liitrisele konteinerile (mõlema tühjendus üks kord nädalas) ning säilitada biojäätmetekonteineri praegune tühjendussagedus, samas suurendades vanapaberikonteineri tühjendussagedust kahele korrale kuus, siis on võimalik sama prügitekkekoguse juures vähendada prügiveokulu 76,80 eurole kuus (korteri kohta 3,20 €).

Katrin Koppeli näidisarvutused. Korterite prügiveohinnad on arvutatud eeldusel, et kõik maksavad võrdselt, mitte korteri ruutmeetrite või elanike arvu järgi.


1000-liitrisele 100% hinda otsa

Ragn-Sells AS-i pakutud teenustasud alanevad jäätmekoti ja kuni 370-liitriste konteinerite (selliseid mahuteid on linnas praegu 1817) kasutajatele.

600-liitriste konteinerite teenustasu tõuseb 50% (konteinereid linnas 251).

800-liitristel konteineritel tõuseb teenustasu ca 30% (konteinereid linnas 95).

1000-liitriste konteinerite teenustasu tõuseb ligikaudu 100% (konteinereid linnas 46).

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 865 korda, sh täna 1)