Nii kiri kut muhu siiliku ai

Eesti inimene põle küll eluilmaskid ühe asjaga rahul – ilmaga. Küll põle õiget talvet, küll oo lund liiga palju, küll oo kevade pitka aega vilu, küll oo kui, küll oo pala, küll oo saone. Neh, misegid kohe piab ju toodutama ja siis ikka juba ennemini ilma kohe, kut teeste inimeste kohe. Ilmale ep soa oma sandi suuauguga vähemasti aiget tiha.

Aga iseenesest oo paergu ju metsas tulise kena kuipimas köia. Niipalju lilsid ep õitse sial änam suve kohta ühekorraga. Minge ja voadake: maikelluksed, meelespead, kullerkupud, käekuatsed, kukulinnu pätid, nallernaadid. Metsaalune oo nii kiri kut muhu siiliku ai. Ja metsas tulavad nee kõige kenamad mõtted koa pähä. Äkist mõni jõvab viel laulugid valmis kirjuta.

Muhu muuseum ootab kuni viieteistmenda joanikuu päävani muhumurdelisi uiema rahvalaulu tüüpi omakirjutatud laulusid ja luuletusi ja vaimusünnitisi. Nendel oo sõuke võistlus paergu köimas, tähtaega lükati siis nüid poar nädalt edasi. Nimi koa tulisema uhke: Muhu Mõlk 2014. Nee laulud võib ise muuseumi kohapiale viia või soata postiga aadressil: Koguva küla, Muhu vald 94742 või siis e-posti piale: muhumuuseum@gmail.com. Kokkuvõtteid tihasse ja auindasid jägatse 21. juunil Muhu murde pääval. Vat sõuke üritus oo koa viel tulemas ja sest ma kirjuta varsi pikemalt, mis sial üleselle lauluvõistluse viel laanis oo.

Tuleva esmasbe, siis teese juuni omingust, akatse Muhus jälle lastekaitsepääva pidama. Kellu veerand kümnest akkatse kokku kogunema lasteaa parklas ja poolest kümnest lähäb lahti rongikäik läbi Liiva linna. Kümneks ollasse noorteka juures tagasi ja siis vallavanam ütleb omad tervitused sial edasi. Veerand ühestteistmest akkab pihta Liiva kooli laste näitemäng ja poolest ühestteistmest kuni poole üheni oo laanis igatsusgu tüötubasid pidada. Poole ühest süiasse torti ja ühest kaheni oo külas maanteeamet, päästeamet ja politsei. Vat nõuke uhke päe oo laanis.

Neh ja mis viel – kätkinäitust soab Liiva pasturaatis voatamas köia. Iga pühabe piale kirgutienistust. Nee kestvad umbest poole kaheteistmeni. Kis muul aal tahab nähe, siis piab valima kolme võemaluse siast: Hety (Liiva poe pial juuksuris), tel 56 705 862, Mari (Tihusel), tel 56 244 074 või vallamajast mo kääst, tel 55 655 942.

Paenasse Tõnissel soab viel kuni oomseni köia pitsinäitust voatamas, kellu kahestteismest kuni õhta kuieni.

Nõnna et üle lilleilu metsas oo sii soare pial voatamist ja tegemist ikka muud koa.

Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 147 korda, sh täna 1)