Orissaare opositsioon ründas vallavalitsust (34)

SÕPRUS LÄBI? Kui Orissaare volikogu novembris toimunud istungil oli kõik veel hästi ja üksteisele kingiti lilli, siis neljapäeval olid revisjonikomisjoni esimehel Maria Kaljustel (paremal) “kingituseks” kaasa võetud teravad süüdistused. Vasakul volikogu esimees Marili Alas ja vallavanem Vello Runthal.  Foto: Tõnu Veldre

SÕPRUS LÄBI? Kui Orissaare volikogu novembris toimunud istungil oli kõik veel hästi ja üksteisele kingiti lilli, siis neljapäeval olid revisjonikomisjoni esimehel Maria Kaljustel (paremal) “kingituseks” kaasa võetud teravad süüdistused. Vasakul volikogu esimees Marili Alas ja vallavanem Vello Runthal. Foto: Tõnu Veldre

Orissaare vallavolikogu opositsiooni kuuluvad volikoguliikmed koostasid revisjonikomisjoni nimel vallavalitsuse aadressil kriitilise kirja, süüdistades vallaametnikke seitsmes rikkumises.

Kiri loeti ette neljapäeval Kavandi seltsimajas toimunud vallavolikogu istungil. Pärast seda muutus volikogu istung tuliseks sõnasõjatandriks ja piinlikuks üksteise süüdistamiseks.

Revisjonikomisjoni esimees Maria Kaljuste tõi esmalt välja, et valla põhimääruse vastuvõtmisel on seadusega vastuollu mindud ning määrus on seega õigustühine. Nimelt palusid revisjonikomisjoni liikmed kõik põhimääruse muudatused ära tuua seletuskirjas, mida aga ei tehtud. Maria Kaljuste ettepanek oli määrata tööalase lohakuse eest karistus volikogu esimehele Marili Alasele ja vallasekretär Anne Saarele.

Kõik on väga hästi!

Teiseks süüdistas Kaljuste Alast revisjonikomisjoni saadetud kirja edasi andmata jätmises ja sellest tulenevalt ka probleemidega tegelemata jätmises. Kirja saatis ta volikogu esimehele 27. veebruaril. Marili Alas näitas seepeale kirja, millele ta oli vastanud samal päeval.

Kolmanda punktina tõi revisjonikomisjon välja, et nad on palunud lülitada istungite päevakorda valla ametiautode kasutamise korra ja valmistada selleks ette eelnõu. Vallasekretär Anne Saare sõnul võtab ametiautode kasutamise määruse vastu siiski vallavalitsus, mitte volikogu. Ka mujal valdades on see nii korraldatud.

Volikogu liige Ingrid Holm küsis, kas vallavanema käitumine on äratanud kuidagi tähelepanu, mille peale Kaljuste kinnitas, et vastupidi, kõik on väga hästi.

Vallavanem Vello Run-thal märkis ka, et eelmine vallavanem ei pidanud sõidupäevikut, aga kui tema oli määruse ametisõidukite kasutamise kohta läbi lugenud, sai ta aru, et seda tuleb teha.

Neljanda punktina tõi revisjonikomisjon volikogu ette nende komisjoni tööplaani muutmise, millega olevat ära kasutatud oma ametipositsiooni ja kogemusi. Kaljuste sõnul takistavat see praegusel juhul revisjonikomisjoni tööd. Tööplaani muutmine seisnes ühes sõnas, mille vallasekretär olevat eemaldanud.

Väidetavalt olevat ka volikogu esimees Marili Alas sekkunud oma võimupiire ületades revisjonide läbiviimisse, keelates tervisetõendite kontrollimise. Alas pareeris, et kuna tegemist ei ole eeskirjade järgse kontrolliga, siis ei ole neil õigust anda infot tervisetõendite kohta, kuna inimeste tervisesse puutuv info on konfidentsiaalne.

Maria Kaljuste heitis ette ka seda, et volikogu esimees ei tee revisjonikomisjoniga koostööd. Ta süüdistas taas vallasekretär Anne Saart ja volikogu esimeest Marili Alast, aga milles täpselt, jäi kuulajatele arusaamatuks.

Mustand registris

Oma puudusena tõi Maria Kaljuste välja, et ta kirjutab kirjavigadega, ja seega peaks vallasekretär parandama tema tehtud vead protokollides enne, kui need dokumendiregistrisse üles pannakse.

Samuti olevat vallasekretär dokumendiregistrisse riputanud mustandi. Õhku jäi aga rippuma küsimus, kuidas said revisjonikomisjoni liikmed Rein Valdner, Elo Lember ja Mati Rüütel anda digiallkirjad ilma dokumenti läbi lugemata ja aru saamata, et tegemist on mustandiga.

Volikogu esimees Marili Alas tähendas, et kui revisjonikomisjoni esimees esitab sellise kirja, siis see eeldab, et revisjonikomisjonil endal on töö 100% tehtud. Volikogu liige Evi Männik toonitas, et vallasekretär Anne Saar eksinud ei ole.

“Revisjonikomisjon ei ole minu arust prokuratuuri käepikendus, vaid on heatahtlik puuduste otsija ja nendele tähelepanu osutaja,” rääkis Evi Männik, küsides, miks revisjonikomisjon paneb inimesi sellisesse olukorda, kus keegi ise olla ei taha.

Vallavanem Vello Runthal ütles, et kurb on see, et üksteist nii lahmivalt süüdistatakse ning tegi ettepaneku minna edasi “valge lehena”.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 235 korda, sh täna 1)