Koos oleme elujõulisemad (15)

Hea, et Kuressaare linnavalitsuse ettepanek alustada ühinemisläbirääkimisi on selle teema avalikkuse tähelepanu keskpunkti toonud. Enne, kui muude teemadeni jõuan, soovin toonitada kaht väga olulist lauset.

Läbirääkimised on täpselt see, mida see sõna tähendab – läbirääkimised! Vabatahtlik ühinemine tähendab täpselt seda, mida see sõna tähendab – see on vabatahtlik!

Põhiküsimus, mille me peame suutma oma kodusaartel lahendada, on elujõulisuse säilitamine. Rahvas, eriti noored, lahkub, kodud jäävad tühjaks, ettevõtlust ja töökohti pole piisavalt.

Meil kõigil on sarnased probleemid, mida me minu hinnangul ükshaaval, eraldi tegutsedes lahendada ei suuda. Pakun, et vanade meetoditega uutele väljakutsetele lahendust ei leia.

Et võimekad inimesed ei lahkuks

Usun, et ühtse, mitte killustatud Saaremaa juhtimine annaks võimaluse ligi tõmmata palju tugevamaid eksperte ja võimekaid inimesi. Eriti just kõrgelt haritud noori, kes siit väljakutsete puudumisel lahkunud on.

Meil on laialt levinud probleem, et tugevad spetsialistid lahkuvad muudele töökohtadele, kuna neid ei suudeta väärikalt tasustada. Ja tee on sagedasti ikka mandri poole. Üks inimene, olgu ta ükskõik kui tark, ei suuda olla asjatundja kõikides asjades.

Ühtne Saaremaa annaks meile ka palju tugevama sõnaõiguse suhtlemisel valitsusega. Saartel on oma spetsiifilised vajadused ja tingimused – koos tegutsedes kõlab meie hääl tunduvalt tugevamini kui üksik-
üritajatena.

Praegune olukord, kus meil pole ainsatki kõiki omavalitsusi ühendavat ja töötavat organisatsiooni, on meie kõigi huve selgelt kahjustav ja maksumaksjale väga kallis üleval pidada.

Seetõttu oli ka meie valimiste-eelne keskne sõnum möödunud aastal, et Saaremaal tuleb vastandamine lõpetada ja koos töötada. Sellega oleme juba ka algust teinud.

Kuressaare linnavolikogu otsustas Saaremaa omavalitsuste liiduga taasühineda ja seeläbi teha esimene samm kogu maakonna arengu ühtse tervikuna nägemisel. Pärast linna taasühinemist esindab SOL taas enamikku maakonna rahvast ja see on oluline.

Me ei leia, et Saaremaa teises otsas elavad tagurlased, keda me peame kartma ja kellega on mõttetu asju ajada. Samas peame me endalt küsima, kas SOL, eriti kui selles ei osale kõik omavalitsused, on võluvits, millega lahendame meie ees seisvad suured väljakutsed – inimeste lahkumise peatamise, tasuvate töökohtade loomise jne. Arvan, et mitte. SOL on mittetulundusorganisatsioon, mille otsused pole kellelegi kohustuslikud ega siduvad.
Ühtset ja tugevat omavalitsust SOL-i õiguslik formaat seetõttu asendada ei suuda.

Mul on kahju, et kolm ühinevat valda – Kaarma, Kärla ja Lümanda – omavalitsusliitu ei naasnud, kuid pole viga – nende ühinemisprotsessi alustamine on positiivne algatus nii või teisiti. Pärast kaklust rusikatega ei vehita.

Olen veendunud, et ühinemisläbirääkimiste pidamine ja töö SOL-is ei välista teineteist ehk siis ei konkureeri omavahel. SOL-i kaudu tegeleme asjadega, milles suudame kokku leppida täna ja homme. Ettepanek alustada läbirääkimisi ühinemiseks tegeleb pikema perspektiivi teemadega. SOL ja omavalitsused võiksid selles osas koostööd teha – juhul kui selleks konsensus leitakse.

Võidavad kõik osalised

Praegusesse keskustellu omavalitsuste ühinemise teemal tahaks tuua paralleeli Euroopa Liiduga. Suurem osa Euroopa riikidest on leidnud, et koos oleme tugevamad kui eraldi. Igaüks annab natuke ära, et rohkem vastu saada.

Suuremad ja tugevamad toetavad teisi. Nii peame ka meie oma ühinemistemaatikat nägema. Lähenemine, kus mõeldakse kategooriates “minu probleem” ja “sinu probleem”, väheneb ja solidaarsus suureneb. Võidavad kõik mängu osalised.

Olen seisukohal, et sama loogika kehtib ka meie puhul. Sellest tulenevalt ongi Kuressaare linnavalitsus teinud volikogule ettepaneku teha teistele omavalitsustele ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.

Iga omavalitsus teeb oma otsused ise – nii teeme meie ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks. Kõik volikogud, kes arvavad, et nad pole läbirääkimistest huvitatud, võivad ka nii öelda. Häbeneda pole siin midagi – kui kellelgi on paremaid ettepanekuid, siis andku aga teada!

Oleme linnas otsustanud, et tabuteemasid meil pole. Kogu maailma tarkust samuti mitte. Me oleksime hea meelega näinud, et mõni vald meile sellise ettepaneku teeb. Kuna seda ei tehtud, siis otsustasime ise härjal sarvist haarata.

Meie ettepanek on tehtud heas usus, et läbirääkimised viivad parema tulemuseni kui see, mis meil täna on. Ajusid peab liigutama ning asju arutama, pea liiva alla pistmine ja väljakutsete ignoreerimine on tupiktänav. Pakun ka, et latti madalale seades ei saavuta me mingit meie elu muutvat tulemust.

Linnavalitsuse poolt aprillis kokku kutsutud kärajatel küsisime kõigilt kohalviibinutelt, mida nad vastaksid, kui linn teeks neile ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks.

Kõik paarkümmend kohal olnud valla- ja linnajuhti arvas, et nad oleksid nõus läbirääkimistel osalema. Proovime siis vahelduseks ka üheskoos midagi teha?

Hannes Hanso
Kuressaare linnapea

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 655 korda, sh täna 1)