Ikka terit, kulla munuksed (2)

Lihatumad pühad oo nüid möödas. Sai mune koksitud ja kenad sooja ilma kiidetud. Nee sojad ilmad aavad ikka tihemini uksest välja ja õue piale. Ja eks nõuksed talvise aa toimetused akkavad nüid suvisemate vastu ennasimi välja vahetama. Neh, eele olli jüripäe ja ennevanasti viidi seks päävaks suilised paigale. Nõnna, et oogid ju õige aeg suiste töödega pissitassa pihta akata.

Takkajärgi viel üks pisike jutt, misel oomse ja tunaoomse ja kis tiab viel mitme tulevase päävaga üsnagid tihesti pistmist oo. Suuri neljabe köisid Hellamaa maanaiste seltsi noorikud Lauge Vello juures kiarpuid tegemas. Kehte olli annud materjali, et nee tehtud soaks ja nüid varsi soavad nee kiarpuud päris valmis. Siis võivad kõik, kis tahtvad, neid külakeskuses kasuta koa.

Südamenädal oo koa nüid möödas. Ojomas köidi ja aeroobikas ja joogas ja ikka matkal koa. Uijee, olli sie üks vägev üritus oln! Ojomas köiasse viel kuni 30-nda abrillini. Aeroobikad tihasse mai alguses koa viel. Aga enne emadepääva lõpetatse ää. Ikka suipuhkusele lähtvad puhas nõuksed asjad.

Aga nüid siis selle nädali juure jälle. Eele õhta said külakeskuses korra kokku kõik Muhu külavanamad, et seltsis natusse nõu pidada. Riede, kahekümne viienda õhta kellu viiest oo Hellamaa külakeskuses tieõhta. Soonda Nuudi Imre, kis ilja aa iest köis Joapanis, tuleb nüid sõnna oma pitkast reisust riakima. Kis midagist tahab täpsemaste tiada, siis elistagu ise Nuudi Innale.

24.–26. abrillil oo Tartu linnas mess “Maale elama”. Meite maakonna boksis toimetavad soarlased ja muhulased seltsis. Muhust lähtvad sõnna Raido ja Annika ja Tiina ja Meelis. Kis juhtub laupa Tartus olema, siis otsige aga tuttavad näod üles.

Ja üks jutt oo mool viel. Liiva pasturaatis tahaks ikka selle kätkinäituse ää tiha. Emadepäävaks tieks avamise ja puhas. Nõnna et kis kottu levab äkist kuskilt seismast mõne vana kätki või oete või aa või kiigu või käru või miskid muu asja, mise sihes sai lapse magama uinuta, andke nobesti moole vallamajase tiada või soatke kasvõi meil moole või Koguva Loasu Kadrile. Kis ep soa ise Liivale tuua mitte, nendele soab ehk ikka mõne autu koa järgi soata.
Neh ja igasugu mälestused ja kunsid, mismoodi ennemalt oo lapsi uinutat, oo koa vägagid teretuln.

Vat sõuksed lood ja laulud. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 241 korda, sh täna 1)