Bussijuhid avaldasid meelt (FOTOD ja VIDEO) (15)

TÕSI TAGA: Jarmut Tarkus, Anu Juurmann ja Ain Äär eile piketil bussijuhtidele paremat palka nõudmas. Foto: Sander Ilvest

TÕSI TAGA: Jarmut Tarkus, Anu Juurmann ja Ain Äär eile piketil bussijuhtidele paremat palka nõudmas. Foto: Sander Ilvest

Kuressaare bussijaama ooteplatvormil toimunud piketile kogunes eile hommikul 14 GoBusi Saaremaa bussijuhti, toetamaks Tartus toimunud AS-i GoBus ja OÜ Tarbus palgaläbirääkimisi.

GoBusi ametühingusse kuuluvad juhid nõudsid piketiga vähemalt 3 euro ja 30 sendi suurust tunnipalka. Ühtlasi juhiti tähelepanu bussiliikluse turul toimuvale.

Transpordi ametiühingu Lääne-Eesti koordinaator Anu Juurmann, kes oli ühtlasi ka eilse piketi eestvedaja, selgitas, et mitmed liinihanked võidetakse alapakkumiste teel. Seetõttu ei suuda tööandjad enam oma töötajatele senistki töötasu maksta, rääkimata selle tõstmisest.

Näiteks ettevõttest GoBus oli transpordi ametiühingule Juurmanni sõnul väidetud, et juhtide tunnipalga tõstmine 10 sendi võrra viiks busside mahamüümiseni ja firma tegevuse lõpetamiseni.

Koordinaator tõi välja veel selle, et mitmed firmad sõlmivad bussijuhtidega käsunduslepingu, mis ei ole vastavuses selle töö sisu ja iseloomuga.

“Bussijuhtidel on konkreetne töö- ja puhkeaeg, graafikud ja puhkus. Sellisel juhul on ainuvõimalik töölepingu sõlmimine,” kinnitas Juurmann, kelle teada on ettevalmistamisel esimesed kohtuasjad bussijuhtidele saamata jäänud hüvede väljanõudmiseks.

Lisaks püüab üha enam tööandjaid ametiühingu väitel bussijuhtide töötasult kokkuhoidmise nimel skeemitada osa töötundide lugemata jätmise, töökoormuse sagedaste muudatuste ja ületundide ebakorrektse tasustamisega.

Neile puudustele tähelepanu juhtimiseks kandsid piketeerijad kollaseid plakateid tekstidega: “Aus konkurents – aus palk!”, “Alapakkumine = streik!”, “Käsundusleping EI OLE bussijuhile!” ning “Skeemitajad riigihangetelt eemale!”.

Saaremaa bussijuhid kodusaarelt pealinna, kus bussijuhtidest puudus, minema ei kiirusta.

Mehed rääkisid Saarte Häälele, et kui kõvasti ületunde teha, võib kuus kätte saada umbes 600 eurot, aga tegelikult jääb nende palk nii viie-poolesaja euro kanti.

Juhid kinnitasid, et nad on valmis ka streikima hakkama.

Bussidega on mehed üldiselt rahul, kuid vanemad sõidukid on loomulikult viletsamad. Vaid vanemad mehed kurtsid, et aastakümneid kõrvus kostnud müra “tapab” lõpuks ära.

Ametiühingu koordinaator küsis meestelt üle, kui kaugele on nad valmis minema, kui palga osas kokkuleppele ei jõuta. Juhid kinnitasid, et nad on valmis ka streikima hakkama.

Kuid streikima saab hakata alles siis, kui kehtiv kollektiivleping on üles öeldud.

AS-i GoBus juhataja Enn Randmaa sõnul toetab GoBus initsiatiive, mis võimaldaksid tõsta bussijuhtide palka. “Kuigi GoBusi bussijuhtide palgatase on sektori keskmine, on bussijuhtide vastutus suur ning soov suurema palga saamiseks igati õigustatud,” sõnas Randmaa. “Meiegi sooviks on maksta bussijuhtidele paremat töötasu. Kahjuks keskendub tänane reisijateveo hangete läbiviimise praktika odavaima vedaja leidmisele.”

Tema sõnul GoBus bussihangetel alapakkumisi teinud ei ole. Selged sammud tellijate poolt alapakkumiste lõpetamiseks tuleksid kasuks kogu bussisektorile.


Odavaim pakkumus ei tähenda alapakkumist

Odavaima pakkumuse edukaks tunnistamine tuleneb riigihanke üldistest põhimõtetest. Kui hankija leiab, et pakkumuse maksumus on põhjendamatult madal, peab hankija nõudma asjakohast kirjalikus vormis selgitust. Kui asjakohast selgitust ei esitata või kui hankija pärast tõendite esitamist leiab ikkagi, et pakkumus on liiga madal, tuleb see pakkumus hankemenetlusest kõrvaldada.

Kui kõik pakkumised on alapakkumised, tunnistatakse hange ebaõnnestunuks, mida meie maakonnas ei ole bussiliinide hangetel juhtunud. Saare maavalitsus kinnitab, et ei ole tunnistanud avaliku liiniveo hangete käigus edukaks ühtegi alapakkumust. Reisijateveo ohutus on alati prioriteet number üks.

Karl Tiitson
Saare maavalitsuse arendusnõunik

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 499 korda, sh täna 1)