Ikka terit ja kenad kevade jätku

Kenad kevadised ilmad oo inimeste näod nii kenaks muiku aan. Ja noordekeskuses mängetse koa paergu smailimängi. Kis tahab tiada, misse oo, siis minge ja uurige sialtsammast järgi.

Kuidagid nõuke moed oo siia Muhuse juba tekkin, et abrilli alguses, kui kõik linnud ja loomad oo talveunest üles ärgan ja metsaalused lilli täis oo, siis kukutse rummidega nendele kiitust avaldama. Neh, just nõnna, sest abrilli esimeses pooles oo ikka oln koa noordekeskuse rumminädal. Nõnna seevoasta koa.

Tuleva esmasbe, seitsmendal abrillil kellu kolmest akatse pihta. Esimene päe oogid sõuke sissejuhatamise päe. Teese pääva tihasse seltsis omale rumma ja kessiku kukutse neid mängma. Nee kaks pääva oo juhendajaks Arno Kalbus ja kahe pääva osalemise tasuks oo kokku kümme eurut. Pihta akatse mõlema pääva kellu kolmest.

Neljabe kellu kolmest minnase üleültsegid Orisare. Sial tieb Kristjan Jõemägi rummimängimise õpituba. Riede noordekeskuses oo rummijämm. Pihta akatse kellu kolmest. Ja kui vähägid ilma oo, siis ollasse õue pial. Ja laupa õhta peetse Tornimäel ää Kevadjämm. Ja sialkohtas soab rumminädalale koa üksiti riips alla.

Nee, kis pühabe ja esmasbe Kantsi või Suuremõisa poole läksid, ja nee, kis Liiva suurdes majades elavad, said kaks pääva seda uhked kolimist nähe. Neh, ikka seda, kui üks vanadekodu teise üle kolis. Ega sie põle koa naljaasi oln mitte. Ega siis paljast riideid ja oeteid ep väetud. Ikka inimesi koa. Je nee oo nõuksed inimesed, kis oo änamaste juba ühessakümmend voastad ilmaelu näin ja kis oma jalge pial päris easte ühest majast teise ep lähägid änam. Aga mõnusaid ja tegusaid päävi nendele sial uudes ja vägevas eluma`as.

Riede, neljanda abrilli õhta kellu kuiest oo Vanatoal suurem kokkusoamine. Sõnna oo kutsutud kõiki nõuksi inimesi, kis sii soare pial vähägid katsuvad kulduurielule õlga alla panna. Paergu oo just viimne aeg omad suised ürituste aad paika panna, ja neh, seltsis oo sial ea kõik pidud ja olemised kenasti rivise panna. Siis ep juhtu nõukest asja, et ühe ja samma pääva või õhta oo mitmespool sured moekad olemised ja mõni jätab viimaks igasepoole minemata, sest ta´p oska valida, mõukse pidu piale ta lähäb. Juu katsub kõik asjad sedaviisi ää mahuta, et oo kenasti üheteese järges, mitte ühteaegu. Oma ürituste laanid tuleks seltsi võtta ja nee võib enne soata Anneli meili piale koa – anneli.tamm@muhu.ee.

Vat sõuksed lood ja laulud oo sii soare pial. Olge siis munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 116 korda, sh täna 1)