Enamikus hoolekandeasutustes valitseb kõrge tulekahjurisk (1)

Üle-eestilise kaks aastat väldanud uuringu käigus kontrollis päästeamet Saare maakonnas 19 hoolekandeasutust, kõrge tulekahjurisk tuvastati neist kolmeteistkümnes. Keskmise tulekahjuriskiga on neli, madalaga vaid kaks hoonet.

Päästeameti tuleohutusjärelevalve osakonna tuleohutuskontrolli teenuse ekspert Tagne Tähe rääkis, et kõrge tulekahjurisk moodustub mitme teguri koosmõjul. Neist peamine on vananenud hooned, sealhulgas vananenud elektrisüsteemid, lisaks kitsad evakuatsiooniteed ja probleemid tuleohutuspaigaldistega. Tulekahjuriski suurendab ka personali vähesus ja selle puudulik väljaõpe, kuidas ohuolukorras käituda.

Tagne Tähe sõnul on päästeamet omalt poolt olukorra parandamiseks soetanud hoolekandeasutustele lohisteid, koolitanud haiglate ja hooldekodude töötajaid. “Julgen öelda, et kahe aasta taguse ajaga võrreldes on olukord hoolekandeasutustes tuleohutuse asjus praeguseks kindlasti juba paranenud. Ka asutused ise on jõudnud ühtteist paremaks muuta.”

Päästeamet alustas Šveitsi rahastuse toel mastaapset uuringut pärast 2011. aasta tulekahju Haapsalu puuetega laste lastekodus. Põlengus hukkus kümme kasvandikku, kes surid vingumürgitusse.

Kahe aasta jooksul vaadati tuleohutuse asjus üksipulgi üle kõik Eesti hooldekodud ja ööpäevaringselt avatud haiglad. Tuleohutuse seisukohast on väga heas korras vaid 18% Eesti hooldekodudest ja haiglatest. Kolmandikku hooldekodudest jõuaksid päästjad alles veerand tundi pärast tulekahju puhkemist. Seni peaksid haigeid evakueerima hooldekodu töötajad, aga sageli on seal ühe töötaja kohta 20 või enam patsienti.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 204 korda, sh täna 1)