Maaomanikud hakkavad saama ulukikahjude hüvitust (2)

Keskkonnaministeerium esitas kooskõlastamiseks keskkonnaministri määruse, mis käsitleb põllumajanduskultuuridele ja metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hüvitamist.

“See määrus on jahiseaduse juures väga oluline osa, mis paneb jahiseaduse lõplikult tööle,” ütles keskkonnaministeeriumi metsaosakonna metsanduse ja jahinduse nõunik Tõnu Traks. “Pärast määruse jõustumist saab ka lepinguta maaomanik hakata nõudma tema põllul tekitatud kahjude hüvitamist.”

Kahju hüvitamisest huvitatud isikul on õigus saada põllumajanduskultuuridele ja metsamaal kasvavatele okaspuudele ühe vegetatsiooniperioodi jooksul uluksõraliste tekitatud kahju osalist hüvitamist kuni 100 eurot hektari kohta aastas. Ühe ruutmeetri kahjustatud ala kahju hüvitamise määr põllumaal on 1 eurosent.

Kui põllumaal hüvitatakse kõik kahjustatud põllukultuurid, siis metsamaal hüvitatakse vaid okaspuudele tekitatud kahju. Põhjuseks on asjaolu, et majanduslikku tähtsust omavad haavikud ja saarikud on vähemalt põdra ja punahirve eelistatud toiduobjekt. Sellest tulenevalt peab haava- ja saarepuistuid kaitsma teiste meetmetega (repellendid, aiad jne), kuna jahinduslikud meetmed eeldaksid liialt suurt küttimissurvet. Teised majanduslikku tähtsust omavad lehtpuuliigid nagu kask ja lepp ei ole toitumise seisukohalt hirvlaste jaoks olulised.

Okaspuude kahjustamiseks loetakse ladvavõrse kärpimist, taimede maapinnast eemaldamist, puu murdmist ja tüve koorimist alates 1/5 puu diameetrist.

Okaspuule tekitatud kahju arvutamisel on kahju hüvitamise määr kahjustatud puu kohta:
1) ladvavõrse kärpimise korral 0,13 eurot;
2) maapinnast eemaldamise korral 0,3 eurot;
3) alla 2 meetri kõrguse puu koorimise või murdmise korral 1 euro;
4) üle 2 meetri kõrguse puu koorimise või murdmise korral 3 eurot.

Hinnad on tuletatud okaspuutaimede ja metsamaterjalide hindadest ning kokku lepitud maaomanike ja jahimeeste esindajatega.

Kahju ei hüvitata, kui uuendataval metsamaal on vähemalt 1500 või puistus on esimeses ja teises rindes kokku 1200 kahjustamata okaspuud hektari kohta. Tervete puude arvu määramisel hektari kohta on lähtutud sellest, milline võiks olla meie laiuskraadil uuendusraieealise puistu optimaalne puude arv hektaril.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 396 korda, sh täna 1)