Vahekokkuvõte valdade ühinemisläbirääkimistest (1)

Eelmise aasta lõpus tegi Kärla vald Kaarma vallale ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Kaarma vallavolikogu vastas sellele positiivselt. Pärast konsultatsioone Kärla ja Lümanda esindajatega tehti ka Lümanda vallale ettepanek ühinemisläbirääkimistega liituda.

Lümanda vallavolikogu andis oma nõusoleku 10. märtsil ning läbirääkimised said hoo sisse. Tööd alustasid juhtkomisjon (mille koosseisu kuuluvad vallavolikogude esimehed, vallavanemad ja vallasekretärid) ja neli alakomisjoni (haridus-kultuuri-, sotsiaal-, külaelu- ja rahandus-majanduskomisjon).

Juhtkomisjoni ülesanne on kogu ühinemisprotsessi koordineerida ja töögruppides arutatu ühinemislepinguks vormistada. Lepingusse jõuavad kõik tähtsamad seisukohad ja kokkulepped ning selle sisu kohta korraldavad volikogud rahvaküsitluse. Praeguseks on võetud suund korraldada rahvaküsitlus europarlamendi valimiste ajal. Rahvaküsitlusele eelneb ühinemislepingu tutvustamine meedias, vallalehes, rahvakoosolekutel jne.

Ühinemisläbirääkimiste protsessiga saab end kursis hoida ka selleks loodud kodulehe kaudu. Selle aadress on http://yhinemine.kaarma.ee.

Juhtkomisjon koos alakomisjonide esindajatega külastas eelmisel nädalal hiljuti ühinenud Viljandi ja Lääne-Nigula valda ning 12 aastat tagasi ühinenud Märjamaa valda. Selle tutvumisreisi ja tööseminaridel räägitu põhjal koostati ühinemislepingu projekti lähtetingimused ja ühendvalla võimalik struktuur. Järgnevate nädalate jooksul vaadatakse üle ühendvalla kulude-tulude struktuur ja mahud.

Edastame praegused põhiseisukohad, mis on kujunenud esimeste töökoosolekute tulemusena. Töö nendega jätkub, seetõttu on teie kõigi täiendusettepanekud alati oodatud.

Lasteaed ja põhikool

Kõik kolm kooli ja lasteaeda peavad andma meie valla lastele parimat haridust. Koolid peavad säilima põhikoolidena. Õpetaja on õpetaja nii lasteaias kui ka koolis. Oluline on, et mõlemad oleksid hästi tasustatud ja kõrgelt haritud. Kõikidel lastel on õigus huviringidele ja sporditegemisele. Vald peab seda toetama.

Ühistegevus

Parimad üritused ei hääbu ja parimad ühised ettevõtmised saavad tunnustatud. Rahva kooskäimiskohad, kus tantsitakse rahvatantsu või lauldakse, ootavad inimesi alati. Kooskäimine ja ühistegevus on toetamist väärt ja hoiab meie kodukohal hinge sees.

Vald aitab abivajajaid

Hädalist aidatakse tema murest lähtuvalt ja parimal võimalikul viisil. Ühisvald võimaldaks palgata koduhooldajaid, tänu kellele saaksid abivajajad kauem elada oma kodus. Toetuste määrad ühtlustatakse kõige kõrgemate tasemete järgi.

Külaelu

Külavanemad, küla- ja huvialaseltsid on valla silmad ja kõrvad. Ühistegevus ja terved pered on need, mis hoiavad piirkonda elus, mitte ametnikud ja eeskirjad. Neid, kes tegutsevad ka teiste nimel, toetatakse ja aidatakse. Ükski pidu ei jää pidamata ja ükski mure ei jää lahendamata.

Rahandus ja majandus

Raha on täpselt nii palju, kui on maksutulu. Mida rohkem töökaid peresid meie vallas elab, seda suurem kasu kõigile. Ehitame ja remondime neid maju, kus on teotahet ja kooskäimist. Iga tee viib lõpuks koju ja need peab korda saama. Ärgem kütkem õhku ega raisakem meie ühist vara – võtame investeeringutes suuna energiasäästule.

Vallamaja

Vallamaja jääb Kuressaarde, sest seal on turg, bussijaam, haigla, apteek ja rohkem poode. Kõikide põhiliste asulate teed ja ühistransport toovad inimesed Kuressaarde. Lümandasse ja Kärlale jääb valla teeninduskeskus.

Andres Tinno,
Kaarma vallavanem
Tiina Luks,
Kärla vallavanem
Jaanika Tiitson,
Lümanda vallavanem

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 540 korda, sh täna 1)