Mündi tänava elanikud: me ei ole süüdi (19)

Kaarma vallas Kudjapel juba aastaid kestnud vaidlusele vee- ja kanalisatsioonitorustike üle otsivad elanikud nüüd lahendust Kaarma vallavolikogust. Kudjape Mündi tänava elanikud kinnitavad volikogule saadetud kirjas, et nad on langenud pettuse ohvriks.

Teadupoolest on Mündi tänava torustikud säärases olukorras, et Kuressaare Veevärk on tunnistanud need kasutamiskõlbmatuks ja keskkonnaohtlikuks.

Samas on Kaarma vald andnud arendaja Jüri Riksi poolt ehitusloata ja valesti ehitatud trassidele kasutusloa ning Kuressaare Veevärk on elanikega sõlminud veeteenuse osutamise lepingud.

“Meie, tavakodanike ja heausklike elanike jaoks on kasutusloa väljastamine garantiiks, et trass on ehitatud vastavalt kehtivatele nõuetele ja on kasutamiskõlblik,” kirjutavad Mündi tänava elanikud.

“Me oleme Kaarma vallavalitsust ja kasutuslubade väljastamisega tegelevat isikut usaldanud, ei ole osanud kaheldagi, et kasutamisluba omavad trassid ei vasta nõuetele ning on kasutamiskõlbmatud, lausa keskkonnaohtlikud.”
Eelmisel aastal toimunud rahvakoosolekul ütles Kaarma vallavanem, et juhtunus on süüdi nii arendaja, vald, vee-ettevõte kui ka elanikud.

“Meie ei näe oma süüd, kuna usaldasime vallaametnike otsuseid (arendajalt vastuvõetud trass ja välja antud kasutusluba). Kui tegu oli vallaametnike ja arendajavaheliste segaste tehingutega, ei võta me süüd omaks,” märgivad Mündi tänava elanikud.

Elanikud on oma kinnitusel nördinud just Kaarma vallaametnike suhtumise üle, mis näitab huvi puudumist probleemi lahendada. “Me tunneme, et käib vaid kemplemine ja süü üksteise kaela veeretamine (kellele trassid kuuluvad), kuid oma hädas oleme me üksi ja abitud,” teatavad elanikud vallavolikogule.

Samas tõdetakse, et kuigi vallavalitsus on endale appi palganud juristi, on tolle antud hinnangud kuulutatud asutusesiseseks kasutamiseks. “Antud dokumendi salastamine lisab veelgi kahtlust kogu selle protsessi õiguspärasuse suhtes,” on elanikud pahased.

Mündi tänava rahvas esitab volikogule hulgaliselt küsimusi nagu näiteks, kuidas sai trasse rajada ehitusloata ja milles seisneb valla vastutus, kui ehitusloata rajatud objektile on antud kasutusluba. Loomulikult tuntakse ka huvi, kas vald on nõus oma inimesi aitama ja mida teeb vallavalitsus, et probleem lahendada.

Mündi tänava elanikud kirjutavad, et seaduse järgi on vallaametnikud kohustatud seisma iga vallaelaniku heaolu ja inimväärse elukeskkonna loomise eest, mitte töötama nende vastu.

Kaarma volikogu esimehe Urmas Lehtsalu sõnul on Mündi tänava elanike pöördumine võetud täna toimuva istungi päevakorda.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 623 korda, sh täna 1)