Maavalitsus ei anna bussipiletivaidluses järele (3)

Saare maavalitsus ei ole endiselt nõustunud maanteeameti esmakordselt möödunud aasta lõpul esitatud nõudmisega tõsta maakonnaliinidel bussipileti hinda.

Sel nädalal laekus maavalitsusele maanteeametist viimase kolme kuu jooksul juba kolmas kiri, milles korrati nõudmist tõsta Saaremaa ja Muhu bussiliinidel piletihinda või küsida lisaraha kohalikelt omavalitsustelt.

Maanteeameti hinnangul on saarlaste probleem selles, et juba kaks aastat järjest maksab riik Saare maakonna ühistranspordi ülalpidamiseks peale rohkem raha, kui seadus seda võimaldab. Seaduse järgi võib riik katta riigieelarvest kuni 70% avaliku liiniveo kuludest, Saare maakonnas aga moodustas riigieelarve toetuse osa maakonna liiniveo maksumusest 2012. aastal 72,3% (möödunud aastal juba 74,3%), piletitulu oli 25,2% ja kohalike omavalitsuste toetus 2,5%. Teistes Eesti maakondades katab riik avaliku liiniveo kuludest 60,8%, piletitulust laekub 31% ja omavalitsustelt 7,6%.

Riik maksab kinni 70 protsenti

“Olukord, kus Saare maakonna avalike bussiliinide kulude katteallikatest moodustab riigieelarvelise toetuse osakaal üle 70%, kuid samas on kehtestatud piletihind üle 20% madalam maakondade keskmisest, on äärmiselt ebaproportsionaalne,” märkis maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Ingmar Roos Saare maavalitsusele saadetud kirjas.

Selline olukord on Roosi sõnul vastuolus ka elanike võrdse kohtlemise printsiibiga, kuna saarlastele enamkuluva riigieelarvelise toetuse tõttu ei ole võimalik tagada mõnes teises maakonnas liinivedu, mille käivitamiseks oleks vajadus.

Maavanem Kaido Kaasik on varem olnud seisukohal, et piletihinna tõus võib lisaks niigi kahanevale õpilaste arvule kaasa tuua ka töölkäivate sõitjate arvu vähenemise, kuna inimesed hakkavad bussile eelistama autosid. Enne võimaliku hinnatõusu kasuks otsustamist soovis Kaasik maanteeametilt näiteid, kuidas on piletihinna tõus teistes maakondades kaasa toonud piletitulu osakaalu suurenemise ja seeläbi riigieelarvelise toetuse vajaduse vähenemise.

Lisaraha reisijatelt või valdadelt

Maanteeamet esitas vastuseks näited Rapla- ja Võrumaa kohta, kus pärast enam kui 13 protsendi suurust piletitulu kasvu vähenes riigieelarvest eraldatud toetus 1,4–2,9 protsendipunkti kvartali kohta. Jõgevamaal kasvas omatulu sõidupiletite hinnatõusuga 6,2%, kuid riigieelarvest eraldatud toetuse osatähtsus jäi kokkuvõttes samale tasemele, kuna liiniveo toetus riigieelarvest suurenes samas proportsioonis.

Ingmar Roos märkis oma kirjas, et juhul kui Saare maavalitsus ei pea piletihindade tõstmist tulemuslikuks, tuleb maavalitsusel sõlmida kokkulepped kohalike omavalitsuste toetuse osakaalu arvestatavaks suurendamiseks.
Roos avaldas lootust, et piletihinna tõus või valdade toetuse suurenemine leiab aset hiljemalt II poolaasta algusest.


KOMMENTAAR

Jaan Leivategija, maasekretär:

Maanteeameti korduv ettepanek maakonnaliinide sõidupiletite hindade korrigeerimiseks esitati maavanemale 19. märtsil. Hetkel ei ole me esitatud ettepanekute alusel teinud ühtegi otsust piletihindade muutmise osas.

Loomulikult ei saa me esitatud nõudest mööda vaadata. Kuid otsustamiseks tuleb eelnevalt analüüsida, kas ja millises ulatuses oleks pileti hindade tõstmine põhjendatud ning milliseid tagajärgi busside täituvuse osas see kaasa tooks. Varasemalt toimunud hinnatõusud on andnud tagasilöögi sõitjate arvu osas ja piletitulu ei ole sellest alati kasvanud.

Piletitulu ei ole kõikidel liinidel ühesugune, keskmise piletitulu osakaalu viivad alla väikse koormusega liinid. Seega, hinnatõusu vältimine võib olla võimalik bussiliinide ümberkorraldamisega, rakendades tellimusreise väikse koormusega liinide puhul. Samas muudab tellimisreiside rakendamine transpordikulud mõnevõrra prognoosimatuks kuna siis ei ole teada tellitavate reiside arv.

Hinnatõusu rakendamise korral tuleb kaaluda leevendavaid meetmeid. Pileti hinna tõstmise korral on võimalik kehtestada tsoonipiletid või väljastada soodustingimusel kuukaarte nii, et bussiliini pidevale kasutajale hind oluliselt ei muutuks. Võimalik, et on muid mooduseid hinnatõusu vältimiseks või kompenseerimiseks. Nagu öeldud, tuleb kaaluda kõiki võimalusi ja leida piletihindade osas mõistlik lahendus.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 685 korda, sh täna 1)