Poastuaeg oo käde jõudend (2)

Poastuaeg oo käe ja pilkus sie kevad ep tule. Mineva nädali siis juba ollid nõuksed ilmad, kut akkaks maikuu kätte jõudma, aga neh paergu ikka kalendri järgi alles tali ja näedsa keeris ilmad viluks jälle. Aga täna õhta akkab kalendri järgi kevad pihta. Pööripäe oo ikka sõuke päe, et selle ilma peab kole easte voatama. Näituseks, et kustkandist tuul puhub koa. Kui oo pehme tuul, siis tuleb soe kevad, kui oo külm, siis tuleb kevad koa külm ja vinge.

Ja teene nõuke tähtis ilma ennustamise päe oo poastumaarjapäe. Sõnna põle koa änam pitka laulu. Ühna kohe käe. Kui poastumaarjabe üöse külmetab, siis külmetab viel nelikümmend üöd. Nõnna et uurige aga oolega.

Neh, mineva voasta läks küll sedaviisi, et ühessandal abrillil sai viel väina kaudu Soaremaal köia. Aga kaks nädalt iljem võis mureta Tillu nires ojoda. Vat nii pitk olli tali ja nii nobesti tulli sui otsa.

Ehkkid õiged talvet põle seevoasta teingid, oodetse kevaded ikka kangesti. Laupa, kahekümne teese märtsi õhta oo kevade alguse puhul Nautse Mihklil suur söömaaeg jälle laanis. Kellu poolest kahessast akkab pihta. Pakutse ead paramad nõnna kut ikka. Ja Rein Kasela veinisid soab koa keedusse kõrva rüübata. Iseenesestkid mõista kuuleb kenad kevadist muusikad koa sööma juure. Nee, kis nüid akkasid viel uvi tundma, siis katsuge aga ise nobesti Ingremiga jutule soaja, et kas kohtasid jagub ja mis innad oo koa.

Ja riede õhta näidatse nüid Hellamaal ää sie kinu, mis küinlakuu lõppus näitamata jähi – “Mitte keegi peale sinu”. Pihta akkab kellu kahessast ja pileti innaks oo kolm eurut, nõnna kut ikka.

Esimesed rahakoolitamise päävad oo koa nüid seljataga ja nee kis köisid, kuulukse, ollid vägagi rahule jäen. Tarkust olli tüki juure soan ja rõemsa meele koa, sest koolitaja olli oln kangesti uhke jutuga.

Ja nüid ma üia korra viel maha, et ikka murdevõistluse juttusid võib roamatukogudesse viia kuni suuri neljabe töüpääva lõpuni. Et seevoasta olli nõuke moekas teema kut “kala”. Muhulastel, elutsegu nad kus ilmas-moas tahes, ep piaks nüid jutust mitte puudust tulema. Nõuke teema oo sie küll. Ja ikka jälle tüöle varjunimi piale ja pisikse ümbrikuga oma ristinimi ja aadress ja televonninummer seltsi. Siis oo indamise komisjonil vähä põnevam juttusid lugeda ja isekeskis aruta, et tia kis selle uhke juttu jälle kirjutan oo.

Nõnna et nobed sulejoosu teitele ja olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 192 korda, sh täna 1)