Kodanik peab inspektorit aitama (1)

Päästeameti inspektorid kontrollivad märtsikuus eluruumide tuleohutust ja see on tekitanud kodanikes küsimuse, millised õiguslikud alused selleks on. Eluruumide omanikud viitavad põhiseadusele, mis ütleb, et “kodu on puutumatu”.

Õiguse eluruumi takistamatult siseneda annab riikliku järelevalve ametnikule tuleohutuse seadus: “Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik võib siseneda valdaja teadmisel ja juuresolekul tema valduses olevale piiratud või tähistatud kinnisasjale, ehitisse, eluruumi või ruumi järelevalve teostamise ja tulekahju tekkepõhjuse väljaselgitamise eesmärgil.”

Valdaja teadmiseta ja talle juuresviibimise võimaluse andmiseta võib siseneda üksnes siis, kui see on vajalik inimese elu või vara päästmiseks.

Ehk kui inspektor on kodus olevale inimesele uksel või suletud ukse taga ennast tutvustanud, ukse avanemisel esitanud ametitõendi ja selgitanud oma eesmärke, on tal õigus tuleohutust kontrollida. Kontrollitakse peaasjalikult suitsuanduri olemasolu ja töökorras olekut, kütteseadmete ja elektripaigaldiste kasutamise tuleohutust.

Eluruumi valdaja on kohustatud ametiisikut igakülgselt abistama. Kontrollimise takistamise korral on võimalik algatada väärteomenetlus ning karistada valdajat rahatrahvi või arestiga.

Tuleohutusjärelevalve ametnik on eelkõige inimene, kes teeb oma igapäevatööd ja seisab hea teie oma kodu ohutuse eest, seega ei ole aus kõikides ilmamuredes teda süüdistada.

Eluruumide valdajatel peaks olema hea meel, et erialaspetsialist neile koju tuleb – kindlasti on tuleohutusalaseid küsimusi, millele on nii võimalik vastused saada kodust väljumata.

Usutavasti suudame sellise koostöö tulemusena lähiajal tõdeda, et eluruumide valdajate tuleohutusalane teadlikkus on tõusnud ja enesehävitamise laine, mille põhjuseks just kodudes toimunud hukkunutega tulekahjud, on muutunud olematuks.

Jaak Jaanso
Lääne päästekeskus tuleohutuskontrolli büroo juhataja

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 512 korda, sh täna 1)