Kõik esimesse klassi astujad said soovitud kooli

Teisipäeval kogunenud Kuressaare linnavalitsuse komisjon vaatas läbi 2014/2015. õppeaastaks 1. klassidesse registreerimise avaldused ja määras uued kooliminejad koolidesse vastavalt avalduses kirjapandud soovidele.

11. märtsiks laekus 184 avaldust, millest 182 avaldust oli esitatud 3.–7. märtsini. Elektroonilisi avaldusi laekus 130 ja 54 vanemat kasutas võimalust esitada avaldus paberkandjal. Registreeritud elukoha andmete alusel elab avalduse esitanutest Kuressaare linnas 141 ja Kaarma vallas 37 tänavu kooliteed alustavat last.

Väljaspool Kuressaare linna ja Kaarma valda omas registreeritud elukohta 1. märtsi seisuga 6 last. Kõik lapsed, kelle vanem esitas avalduse hiljemalt 7. märtsil, saavad kooliteed alustada vanemate poolt eelistatud koolides. Pärast 11. märtsi on laekunud veel kaks avaldust.

Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Tiia Leppiku hinnangul töötas tänavu kasutusele võetud uus süsteem hästi. Varem oli avalduste esitamisel kasutusel nn nobedate näppude voor, kus juhul, mil avaldustes märgitud esimeste eelistuste ja koolide tegelike võimaluste vahel tekkis vastuolu, sai määravaks sajandiksekundi täpsusega fikseeritud avalduse esitamine vastavas e-keskkonnas.

Tänavu loeti kõik nädala jooksul laekunud avaldused samaaegselt esitatuiks ning eelpool mainitud olukorra tekkimisel oleks nüüd silmas peetud seda, et ühegi lapse koolitee ei saaks ebamõistlikult pikk ainuüksi avalduse vormistamise ajahetke tõttu.

“Selline kord võttis maha pinged, mis kiiruse peale registreerimisel tekkisid,” ütles Leppik ja lisas, et positiivset tagasisidet on tulnud ka mitmetelt lapsevanematelt. Kuna kõikidele õigeaegselt avalduse esitanud vanemate lastele oli võimalik anda koolikoht avalduses märgitud esimese eelistuse kohaselt, siis teist eelistust või lapse elukohta ei pidanud seekord arvestama. “Elukoht tuleks arvesse alles siis, kui lapsi on rohkem, kui soovitud koolis kohti,” märkis Leppik.

Kuressaares avatakse järgmisel õppeaastal 8 esimest klassi: neli klassikomplekti Kuressaare gümnaasiumis, kaks Saaremaa ühisgümnaasiumis ja 2 Vanalinna koolis. Kokku on arvestatud kuni 200 lapsega. Lapsevanemad, kellel on avaldus veel esitamata, saavad seda teha linnavalitsuse haridusosakonnas haridusnõunik Õilme Salumäe juures.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 465 korda, sh täna 1)