Kommantaar uudisele “Kaarma ei poolda “elukohaprintsiipi””

(SH, 7.03)

Andres Tinno
Kaarma vallavanem:

Kaarma vallamajas toimus pärast märgukirja saatmist kohtumine linnavalitsuse esindaja Õilme Salumäega, mille tulemusena lepiti kokku Kaarma valla esindaja osalemine 1. klassi avalduste läbivaatamisel 11. märtsil.
Ühtlasi juhin tähelepanu, et uus Aste koolimaja avati mullu 1. septembril ja sinna võetakse vastu 16 õpilast. See on ilus avar ja kodune kool, kust saab ka hea põhihariduse. Seega, tere tulemast ka Aste põhikooli!

Õilme Salumäe
Kuressaare linnavalitsuse haridusnõunik:
Kuressaare linnavalitsus on arvestanud järgmise õppeaasta kavandamisel kaheksa klassikomplektiga kuni 200 õpilasele. Prognoosimisel on silmas peetud nii Kuressaare kui ka Kaarma valla lapsi, aga ka ühe või teise koolimaja ruumilisi võimalusi. Muutumatuks on jäänud ka komplekteerimise üldpõhimõtted, st lapsevanematel on võimalus valida kolme kooli vahel Kuressaares. Eelisvastuvõtu tagab koolis juba õppiv vanem õde või vend või koolis töötav lapsevanem ning arvestatakse avalduste esitamise ajalist järjekorda. Ainus erinevus on järjekorra fikseerimises ehk nn nobedate näppude vooru põhimõttes.

Tuginedes eelnevate aastate kogemustele, otsustas linnavalitsus võtta maha asjakohatu pinge avalduse esitamise ajamomendilt ning loeb üheaegselt esitatuks kõik 3.–7. märtsini esitatud avaldused. Kui avaldustes märgitud esimeste eelistuste ja koolide tegelike võimaluste vahel tekib vastuolu ning mõne lapse jaoks tuleb rakendada teist eelistust, siis nüüd ei ole enam määravaim asjaolu sekundisajandikulise täpsusega fikseeritud avalduse esitamine, vaid avalduste läbivaatamisel vaadatakse, et ühegi lapse koolitee ei saaks ebamõistlikult pikk ainuüksi seetõttu, et avaldus reastus järjekorra lõppu.

Kindlasti ei tähenda selline elukohaläheduse printsiip, et Kaarma vallas elavad lapsed oleksid halvemas olukorras või nende võimalused väiksemad, vaid iga avaldust vaadatakse juhtumipõhisena.

Rõhutamist väärib komplekteerimise aluspõhimõte, mille kohaselt jääb lapsevanemale vabadus kooli valikul. Kõik lisakriteeriumid tulevad mängu teises järjekorras, kui ei ole võimalik rahuldada kõiki avaldusi esimeste eelistuste kohaselt. Linnavalitsus on sel teemal Kaarma valla esindajatega rääkinud ning osapoolte arusaamades sellest, kuidas tagada tulevastele koolilastele parim, erimeelsusi ei ole.

Koostöö ühises haridusruumis jätkub ja selle konkreetne kinnitus on ka Kaarma valla esindaja osalemine 1. klassi avalduste läbivaatamisel 11. märtsil. Laste nimekirjad koolide kaupa avalikustatakse hiljemalt 14. märtsil.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 69 korda, sh täna 1)