Kasvanud on nii vanadus- kui ka töövõimetuspensionäride arv (1)

Saare maakonna pensionäride arv on tänavu ligi tuhande võrra suurem, kui oli 1970. aastal.

Kui 1970. aastal oli maakonnas pensionäre 9514, siis tänavuse aasta 1. jaanuari seisuga oli neid 10 476. Kogu Eesti pensionäride arv on võrreldes 1970. aastaga kasvanud rohkem kui 152 000 inimese võrra.

Vanaduspensionäride hulk, mille kohta näitab statistikaamet andmeid 1979. aastast alates, on Saare maakonnas kasvanud pea pooletuhande võrra. Kui 35 aastat tagasi oli vanaduspensionäre 7607, siis tänavu oli 8047. Statistikaameti andmeil on vanaduspensionäride arvu järsk suurenemine 2001. aastal tingitud pensionikindlustuse seadusandluse muutmisest. 2000. aastal oli meie maakonnas 7582 vanaduspensionäri, 2001. aastal aga 8235.

Võrreldes 1979. aastaga on suurenenud ka invaliidsus- või töövõimetuspensionäride arv. Toona oli neid 1263, tänavu aga 2222. Suurim oli see näitaja aga aastal 2000 – koguni 2686.

Invaliidsus-/töövõimetuspensionäride arvu järsk vähenemine 2001. aastal, mil maakonnas läks neid kirja 1874, on tingitud pensionikindlustuse seaduse muutmisest 2000. aastal. Vanaduspensioni ikka jõudnud töövõimetuspensionärid loetakse vanaduspensionärideks või rahvapensioni saajateks.

Keskmine pension on maakonnas 2005. aastaga võrreldes enam kui poole võrra kasvanud. Üheksa aastat tagasi oli see 136,52 eurot (Eesti keskmine 133,56), tänavu aga 305,11 eurot (Eesti keskmine 292,52 eurot). Viimase näitaja poolest on Saare maakond Tallinna (314, 99 eurot), Harjumaa (313,96 eurot) ja Hiiumaa (310,35 eurot) järel Eestis neljandal kohal. Kõige väiksem on keskmine pension Põlva maakonnas – 271,61 eurot.

Nende 1472 inimese, kes on pensionärid riikidevaheliste kokkulepete alusel ega ole jaotatud maakonna järgi, keskmine pension on 175, 85 eurot.

2000. aastast on invaliidsuspensioni asemel töövõimetuspension ja puudega lapsed saavad riiklikku toetust puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel. Andmed lapsinvaliidide kohta maakonniti ajavahemikul 1981–1991 puuduvad.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 674 korda, sh täna 1)