Poastukuu akkas pihta

Muhulaste jäuks akkas poastukuu pihta suure rallimisega, sest mineva laupa pidasid Talina muhulased jälle oma igavoastast pidu. Kodusoare pialt köisid nendele terissid viimas segakoor, miesansambel ja kanneldajad. Tansimuusikad tegi Meeleand. Nee, kis köisid, jähid reisiga rahule ja kindlaste pealinna muhulased ise koa.

Kessiku akkas Muhus naistenädal. Meitel sii oo nõuke moed juba mitmed-setmed voastad oln, et peetse naiste nädalt kuskil naistepääva paiku. Kessiku kellu kuiest mindi Leisi ojoma ja seitsmest tehti spordiallis aeroobikad.

Täna kellu kuiest oo Hellamaa külakeskuses stiiliõhta. Sellest, mismoodi igal naisterahva inimesel oleks ennast kõege õigem riide panna, tuleb riakima Karmen Vospert. Osa võtmise iest küsitse kaks eurut koa. Riede õhta kellu kuiest oo Liiva koolimajas kontsert, kus laulab Jüri Aarma. Piletime soab juba eelmüügist osta. Ikka Hellamaalt Tiina kääst ja innaks oo viis eurut. Olge nobed, sest kohjapial oo piletid juba terve euru jägu kallimad.

Kahessas märts oo laupa ja siis oo naistepäe. Ja siis oodetse kõiki Nautse Mihklile tansiõhtale. Kellu kahessast. Tansimuusikad mängab Aare Tomson ja neh, pidupääva puhul oo ikka pisike üllatus koa laanis. Pileti innaks oo viis eurut.

Aga nee, kis tahtvad naistepääval kauged loosiaega meenuta, soavad minna oopistükkis Vanatoale piduse. Neh, ammuksillmagid oo tiada, et naistepääva mõtles eluaegas välja üks saksa naiskommunist. Ja ju muidugid selletaudi oo Vanatoa pidu koa vähä sedalaani, et ikka kaloosnikute stiilis ennemini. Muusikad tegavad ja laulvad Asso Int ja Martin Müller. Pidu akkab pihta kellu kahessast ja pileti innaks oo viis eurut.

Neh ja üks nõuke põnev jutt oo mool viel. 15. ja 16. märtsil ja siis uuesti 5. ja 6. abrillil õpetatse Muhu uudes hooldekeskuses projektisid kirjutama. Ikka nõuksi, misega soab raha küsida mõne moeka mõtte elluviimise jäuks.
Koolitama tuleb rahvast Jaan Urvet. Koolitusi peetse kokku, neh, neli pääva ja koolituse innaks oo 40 eurut iga inimese kohta. Raha tuleks ää maksa juba 10. märtsiks. Ja paergu viel vabasid kohtasid oo. Nõnna et kis tahab kampa akata, siis andke nobesti vallamajase Annikale tiada.

Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 162 korda, sh täna 1)