Kaarma vallavolikogus segadus dokumentidega (22)

Üleeile Saarte Hääles kajastust leidnud segadus Kaarma vallavolinikega sai jätku, kui selgus, et volikogu on novembris kinnitanud vallavalitsuse teenistujate koosseisu, kuhu eksikombel olid sattunud ka Aste põhikooli direktor ja Aste lasteaia direktor. Selle paberi järgi oleksid nad samal pulgal volikogust lahkuma pidanud Abro mehaaniku Riho Leppikuga.

Volikogust lahkuma Ulvi Valge ja Maarika Ellermaa siiski ei pea, kuna seaduse silmis ei ole nad siiski mitte vallavalitsuse ehk siis valla ametiasutuse töötajad, vaid ikkagi valla hallatava asutuse juhid, kellele volikogusse kuulumise keeld ei laiene. Olukorra päästaks, kui Kaarma vallavolikogu kinnitaks seadusele vastava teenistujate koosseisu.

Kaarma vallasekretär Andrus Lulla tunnistas, et kõnealune dokument on halvasti vormistatud. Samal seisukohal oli ka Saarte Hääle palvel dokumenti analüüsinud Saare maavalitsuse maasekretär Jaan Leivategija.

“Vaadates avaliku teenistuse seadust ja näiteks Aste põhikooli põhimäärust leian, et koolijuhi ametikoha esitamine Kaarma vallavalitsuse teenistujate koosseisus on ilmselt viga,” märkis Leivategija. “Kooli direktori ametikoht tuleks esitada kooli kui valla hallatava asutuse töökohtade koosseisus. Asjaolu, et kooli direktori võtab tööle vallavalitsus, ei muuda direktorit veel vallavalitsuse kui ametiasutuse töötajaks.”

Andrus Lulla kinnitas Saarte Häälele, et vallavolikogu järgmisel istungil tehakse dokumendi nimesse parandus ja selle nimeks saab “Kaarma vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide koosseis”. Praegu sõnaühend “hallatavate asutuste juhtide” puudub. “Teeme vigade paranduse,” kinnitas Lulla.

Samas märkis ta, et nimetatud kaks inimest võivad volikogusse kuuluda, kuna õigusaktide vastuolude korral kehtib kõrgemalseisev õigusakt. “Hääletamises osalemine on iga volikogu liikme enda otsustada. Mina takistusi hääletamiseks ei näe,” lisas Lulla.

Jaan Leivategija hinnangul ainult nimemuutus siiski ei päästa, vaid parandus tuleb teha otsuse sisus ja see viia vastavusse seadusega. “Parandus tuleb teha ikka otsuse sisus ja hallatavate asutuste töötajate töökohad tuleb ametiasutuse teenistuskohtade hulgast välja arvata,” oli Leivategija seisukoht.


Kes tohib ja kes mitte?

Pärast Saarte Hääles ilmunud artiklit Abro mehaaniku väljaarvamisest Kaarma volikogust tekitas palju vastukaja küsimus, kes siis volikogusse kuuluda võib ehk kuidas on vallavalitsuse palgal oleval laevamehaanikul selleks vähem õigust kui vallavanemaga töölepingu sõlminud koolidirektoril.

Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõuniku Ebe Sarapuu sõnul ei saa volikogusse kuuluda sama valla või linna ametiasutustes töölepingu alusel töötavad inimesed. Siinkohal tuleb märkida, et vallavalitsus on seaduse mõistes ametiasutus.

Samas on Sarapuu sõnul lubatav, kui kohaliku omavalitsuse volikogusse kuuluvad valla-linna hallatavate asutuste töötajad, sh juhid, kuna nemad ei teosta erinevalt ametiasutusest avalikku võimu. Hallatav asutus on näiteks kool, aga võib olla ka hooldekodu, lasteaed, spordihoone vms.

“Väikses kohas võib olla raske leida volikogu töös osaleda soovivaid inimesi ning traditsiooniliselt on just koolijuhid ja õpetajad olnud kohalikul tasandil aktiivsed ühiskonnaelus osalejad,” märkis ta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 431 korda, sh täna 1)