Kuressaarde tuleb nõustamiskeskus (7)

SA Innove plaanib Saare maakonnas 1. septembriks luua karjääri- ja õppenõustamiskeskuse, mille eripedagoogi- ja psühholoogiteenust võivad 1. septembrist tellida kõik põhikoolid ja gümnaasiumid.

Kuigi tugispetsialistide teenuse korraldamise eest vastutab munitsipaalkooli puhul kohalik omavalitsus, mis peab tagama kooli eelarves raha tugispetsialisti palkamiseks, pole väikese õpilaste arvuga koolidel sageli võimalik eripedagoogile, psühholoogile või sotsiaalpedagoogile täit koormust pakkuda.

“Eripedagoog on meil küll olemas, aga psühholoogi mitte, kuigi vajadust selle teenuse järele aeg-ajalt ikka on,” ütles Kaali kooli direktor Kristine Järsk. Tema sõnul on koolil seni takistanud psühholoogi palkamist nii raha-
nappus kui ka see, et kooli õpilaste arv on väike.

Hind sõltub ajast ja mahust

SA Innove Rajaleidja keskuste loomisega on kavas teha tugiteenused kättesaadavaks alla 350 õpilasega koolidele. Ministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsleri Mart Laidmetsa sõnul oleneb teenuse hind selle osutamise ajast ja mahust ning peaks väikevaldadele seega jõukohane olema.

Rajaleidja keskuses on kavas pakkuda eripedagoogilist, logopeedilist, sotsiaalpedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist, kohalike omavalitsuste alla 350 õpilasega koolides aga eripedagoogilist ja psühholoogilist nõustamist. Samuti hakkab keskus vahendama karjäärinõustamist ja karjääriinfo vahendamist ning korraldama maavalitsuse asemel maakondliku nõustamiskomisjoni tööd.

“Parem on võimalus sellisest keskusest psühholoogiteenust tellida, kui üldse mitte,” arvas Kristine Järsk.

Teenuse käivitamise üleminekuperioodil võtab riik väikevaldade puhul tööjõukulud ja sellega kaasnevad kulud osaliselt enda kanda. Väiksematele kohalikele omavalitsustele on üleminekuaastail ette nähtud riiklik toetus – tänavu ja tuleval aastal 40% kulupõhise teenuse hinnast.

Laidmetsa sõnul võimaldab 1. septembrist pakutav alternatiivne teenus küll loobuda kooli koosseisus olevast töötajast (tugispetsialistist), kuid eeldab ikkagi, et kooli tellitud teenust finantseeritaks vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega sätestatud tingimustele.

Keskus Lossi tänaval

SA Innove juhatuse liikme Robert Lippini sõnul hakkab Rajaleidja keskus, kui ruumid sobivad, tööle Saaremaa õppenõustamiskeskuse asukohas Lossi 1.

Karjääriteenuste ja õppenõustamise spetsialistide jaoks on planeeritud kuus ametikohta ehk kaks korda rohkem kui Innove koordineeritavas praeguses õppenõustamiskeskuses.

Küsimusele, kui suur on Saare maakonna omavalitsuste koolides vajadus keskuse pakutava eripedagoogi- ja psühholoogiteenuse järele, vastas Lippin: “Arvestuslikult võiks Saare maakonnas vajadus olla kokku 6,78 ametikoha järele, kuid tegemist on arvestusliku vajadusega. See, milline on tegelik olukord – kui palju on täitmata kohti ja milline on koolijuhtide valmisolek teenuseid tellida –, selgub mai keskpaigaks. Kui keskuse juht on paigas, on selle väljaselgitamine tema üks esimesi tööülesandeid.”

Rajaleidja maakondliku keskuse juhiks kandideerimise tähtaeg on 16. veebruar ja soovitav tööleasumise aeg 1. aprill.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 988 korda, sh täna 1)