Ikka terissid

Küinlalühtripäe oo nüid koa möödas ja jõulutega oo seks korraks ühtespool. Juu piab akkama joanibed ootama. Ja et ootamine libemini lähäks, siis paergu oo paras aeg murdevõistluse juttusid papri piale panna. Sest ma antsi mineva nädali ühna pitkalt tiada ja kis põle kuuln ega lugen, siis uie Muhulase sihes oo koa pitk jutt murdevõistlusest tulemas.

Nüid oo niipaljukest ikka talve tein, et Liiva spordilatsis oo jälle liuväli valmis soan. Ruttu ravad alla ja uisutama. Väljaku pial oo tulevalget kuni ühessani iga õhta.

Neljateistmendal veebruaril oo sie uiema aa pidupäe – sõbrapäe. Mõni muidugid võib jälle tooduta, et Ameerikast tuln ja põle ültsegid üks õige asi. Aga ega sõukste moeaside vastu ep soa. Ja kas piabkid nii irmsaste sõrgu vastu aama. Kena ju kui inimestel sõpru oo. Ja ühe korra voastas neid nende olemise iest meeles pidada põle ju koa undrehti palju mitte.

Sõbrapääva õhta kutsuvad Muhu muuseum ja Vanatoa turismitalu teitid kõiki Vanatoale tansipidusse. Mõni ikka vahest toodutab, et ep oska neid muistseid tantsa mitte ja õppida põle koa kuskilt. Nüid siis oo nõuke mõte, et neh, Külasema-rahvas ju oskab ja naad oo lahkesti nõus kõiki õpetama, kis vähägid tahtvad. Ja siis oo nõnna, et Mereäär Mihkel mängab pilli ja rahvas muudkut vihub tantsu ja kui keegid tunneb, et tansiks küll, aga ep oska ju näituseks padespaani või reilendrit, siis karta ja äbeneda põle taris, küll Külasema rahvas kõikidele selgeks õpetab. Neh, siis oo seda niisamma õerumist ja kõnkumist pidude aegas vähäm. Aga muidugid, kis ep taha tantsi, ega sellel põle keeltud mittemärki piduse tulla. Ja ilmaskid ep tia, pilkus sie piduaegas mõte ep muutu ja pärast ep soa änam kojogid suure vihtumise iest.

Nõnna et minge aga julgeste piduse. Kellu seitsmest akkab pihta ja pileti innaks oo pooltesn eurut.

Ja neh, lõpetuseks viel ühest uiest ja isekeeru võistlusest, mis tulemas oo. Muhu muuseum oo välja kuulutan omaloominguliste laulude võistluse Muhu Mõlk 2014. Just enne joanibed, 21. juunil, peetse Muhus murdepääva ja seks aaks neid laulusid kätte oodetse. Sellest mõuke oo õige Muhu mõlk ja mõuksed nee laulud olema piaksid ja muudest nõukstest asidest ma anna tuleva nädali pikemalt tiada. Nõnna et olge valmis. Muhulased oo ju eluaa tahtn ikka kõiki asju laulu sisse panna.

Olgu siis sedakorda moekast, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 206 korda, sh täna 1)