Laimjala valda kahtlustatakse teehoiuraha väärkasutuses (10)

Laimjala vallaga pikka aega ühe teelõigu üle vaielnud mittetulundusühing väidab, et vald on saanud riigilt teehoiuraha avalikus kasutuses mitte oleva ja kohati lausa olematu tee jaoks.

Tarmo Karma ja MTÜ Saaremaa Rüütelkond vaidleb Laimjala vallaga Saastna tee pärast, mille MTÜ olevat ehitustööde käigus omavoliliselt hõivanud. Nimelt taastab MTÜ Saaremaa Rüütelkond Laimjala vallas üht hoonet ning kaebuste kohaselt ulatuvat hoone terrass Saastna tee ühele lõigule.

Karma omakorda väidab, et vald on Saastna tee saanud oma valdusse seadusevastaselt ning saanud selle jaoks riigilt ka teehoiuraha. Karma leiab, et seda võib käsitleda alusetu rikastumisena ning palub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil teha järelevalvet.

Puudub erateede nimekiri

Ministeeriumile kirja saatnud Tarmo Karma nendib, et esiteks pole vallavolikogu 2006. aasta otsuses, mille alusel Saastna tee 2007. a maanteeameti registrisse kanti, olemas avalikuks teeks taotletavate erateede nimekirja.
Seda kinnitab Karma sõnul ka valla maanõunik Piret Miller. Seega kanti registrisse avalikult kasutatavana tee, mida polekski nagu valla valduses.

Karma sõnul nõuab seadus, et kõigepealt peaksid olema sõlmitud kokkulepped maaomanikega ja tee avaliku kasutuse lepingud. Neid tehtud ei ole. Seega on vald Karma hinnangul teadlikult valeandmeid kasutades saanud tee maanteeametis avalikuks teeks registreerida.

Karma märgib veel, et rikutud on ka looduskaitse- ja veeseadust, kuna nimetatud tee asub Kahtla–Kübassaare hoiualal. Seega olnuks vaja luba ka hoiuala valitsejalt. Sedagi paberit pole.

Karma rõhutab ka, et keegi pole kusagil suutnud välja tuua seda, kuidas pigem kallasrada meenutav tee üleüldse tekkis. Nimelt pole tema sõnul seda teed kunagi projekteeritud ja sel pole ka kasutusluba. Kõige tipuks märgib ta, et valla üldplaneeringus lõpeb tee oma õigel kohal ja seda osa, mille üle vaidlus käib, ei ole üldplaneeringus üleüldse märgitud.

Maavalitsus noomis valda

Kõnealuse teemure osas on juba teinud järelevalvet ka Saare maavanem, kes kuulutas Laimjala vallavolikogu 2006. aasta otsuse õigustühiseks ja tegi ettepaneku see tühistada või viia seadusega kooskõlla.

Tarmo Karma leiab, et Saastna tee jaoks on riigilt raha saadud seadusevastaselt. Vald on saanud raha 2381 m pikkuse Saastna tee tarbeks, kuigi tegelikult on seda teed vaid 1063 meetrit ja seegi pole avalikult kasutatavaks teeks muudetud seaduslikult. Seega süüdistab Karma valda alusetus rikastumises.

Karma märgib oma kaebuses ka seda, et Laimjala valla reaalselt eksisteerivad avalikud teed on üleüldse kohutavas olukorras. Põhjendusena toovat vald välja teehoiuraha puudumise. Seega ei olevat probleem vaid ühes tees.

Laimjala vallavanem Vilmar Rei ütles, et on kõnealust paberit näinud ja selle küsimusega tegeletakse. Rohkem ei saavat ta hetkel kommenteerida. Samas kinnitas Rei, et Tarmo Karma süüdistusi vallavalitsus kindlasti omaks ei võta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 2 627 korda, sh täna 1)