Kommentaar (1)

Mari-Anne Tuuling, Leisi vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja:

Leisi vallas on 31 üksikvanemat, neist üheksal on lapsele või lastele elatisraha kättesaamisega tõsiseid probleeme.

Leian, et elatisvõlgniku karistus ei tohi olla selline, mis vähendab võlgniku rahateenimisvõimalusi, et võlga maksta. Igasuguste lubade äravõtt või mitteandmine vaid süvendab ükskõiksust, hoolimatust ja trotsi. Lubade äravõtu puhul ei päde põhimõte, et ühe õigusi tagades võtame teiselt need ära.

Riik kui abivajava kodaniku põhikaitsja peab kiiresti välja töötama selged ja toimivad seadusandlikud regulatsioonid, võttes eeskujuks selles valdkonnas edu saavutanud riigid. Elatisvõlg on eluaegne, riik nõuab selle võlgnikult välja, jättes siiski elatusmiinimumi ka võlgnikule enesele. Leian, et meetmed, mis tekkinud olukorda leevendaksid, oleksid järgmised:

1. Riik maksab igakuist kindlas määras abiraha neile üksi last kasvatavatele vanematele, kelle lapsele või lastele on kohtu kaudu määratud elatis ja kes seda seadust eiravalt elatisemaksjalt ei saa, st solidaarsuspõhimõtte rakendamine nõrgemate abistamisel.

2. Elatisvõlg on eluaegne ja riik nõuab selle võlgnikult välja aktiivse täitemenetluse kaudu. Elatisraha võlgnik pelgab aktiivset kohtutäiturit, kellele on seadusega antud suuremad sekkumisvõimalused. Kasuks tuleb riigipiiriülene koostöö.

3. Võlgniku ülalpidamiskohustuse täitmine muul moel, nt lapse reaalne hooldus võlgniku poolt, eluaseme remont, lapsele vajalike tarvete ost, lapse huvihariduse eest tasumine, kinnisvara kinkimine või pärandamine lapsele/lastele jne.

4. Elatisraha miinimumi võiks alandada, sellega võib mitmete võlgnike maksesuutlikkus tõusta.

5. Üksi last või lapsi kasvatavale ja elatist mittesaavale vanemale teatud hüvede tagamine riigi poolt, nt vabastada elatisvõlgniku laps või lapsed hilisemast võlgniku ülalpidamiskohustusest; võlgnik jääb ilma vanemapensionist; teatud määral alandada võlgnikule määratud riiklikku pensioni; last üksi kasvatav vanem saab topelt vanemapensioni jne. Põhjus-tagajärg-seos.

Muidugi võib ülalkirjeldatud meetmestik mõne maksumaksja suisa vihale ajada. Häiritud on ka need inimesed, kes täidavad oma laste ülalpidamiskohustust ausalt. Samas oleme vaba ja kaaskodanikke mõistev kodanikuühiskond, kes ei jäta hättasattunud lapsi abita.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 157 korda, sh täna 1)