Koostöö vajalikkusest saarel ja saarte vahel (12)

Väga hea, et Kuressaare noor ja energiline linnavalitsus on võtnud ette koostöö arendamise maakonnas, sest see jätab tõesti kõvasti soovida. Ametiasutuste töö ja tegemistega mitte nii väga kursis olev saarlane näeb seda kas või võrreldes maakonnaportaale www.saaremaa.ee ja www.laanemaa.ee.

Kui Läänemaa portaalist vaatab vastu koostöövaim ja soov anda igakülgset ja värsket infot maakonna inimestele ühest allikast, siis Saaremaa portaalist leiate värskest infost vaid ilmateate, kõik muu on pärit kusagilt uue sajandi esimesest kümnendist. Usaldusväärsed kommunikatsioonivahendid on aga tänapäeva elu vältimatu osa!

Ka energeetikavaldkond on ülioluline

Linnapea Hannes Hanso nimetas oma tervituskõnes terve rea kogu Saaremaad puudutavaid ja lahendusi vajavaid ühiseid teemasid (väljaränne, hooajalisus, töökohtade loomise ja ettevõtluse toetamine, transport, turism, tervishoiutemaatika, hariduse kättesaadavus). Nimetamata jäid siis juba eelnimetatud ühtne teavitamine ja ülioluline energeetikavaldkond, sest üha olulisemaks muutub meie saartele võimalikult odavate terviklahenduste leidmine energiamajanduses. Sellest on huvitatud nii majapidamised, äriettevõtted kui ka avalik sektor.

Maakonna arengustrateegias 2020 on välja pakutud küll Saare maakonna energiakeskuse loomine, aga selle väike tegevuspiirkond jääb ehk liialt kitsaks! Eeskujuks võiks tuua MTÜ-d Tartu Regiooni Energiaagentuur, kes sai oma tegevuse alustamiseks grandi EL-ilt ja tegutseb kogu Lõuna-Eestis ja kohati üle terve maa. Kas uuel planeerimisperioodil ei võiks analoogne alustaja olla näit MTÜ Saarte Energiaagentuur? Selline algatus nõuaks jällegi head koostööd – alustuseks vähemalt hiidlastega ja kindlasti ka spetsialistidega Tallinna tehnikaülikoolist.

Koostööst sõltub raha saamine projektidele

Saare maavalitsuse ja Kärdla linnavalitsuse osalemine EL-i toetatud SMILEGOV-i energeetikaprojektis annab ehk tuge ühiseks tegutsemiseks, sest selle projekti tegevuskavas nähakse ette nii uute toetavate struktuuride kui ka regionaalsete toetusmehhanismide loomist, aga ka võimaluste leidmist kohalike kogukondade osalemiseks taastuvenergia investeeringutes (sh investeerimisfondid, energiaühistud jm).

Saarte koostööks on esitatud mitmeid häid ettepanekuid, näiteks biosfääri kaitseala taaselustamine, või Eesti saarte kogu tehtud ettepanek saarte ühtse toimimisregiooni kohta rohemajanduse pilootalana või koostöös pärnakate ja lätlastega Livonia Maritima turismiteenuste piirkonna arendamiseks.

EL-i uus rahastamisperiood on käes ja meie koostöövaimust sõltub, millises mahus suudame pakutud võimalusi ära kasutada!

Maret Pank
MTÜ Eesti Saarte Kogu projektijuht

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 456 korda, sh täna 1)