Tali teises pooles

Oidku ete viel! Nüidseks piaks tali teises pooles olema, aga näädsa piale taliarjapääva ikka alles õigeks talveks läks. Esimese valuga es ossan kohe midagi piale akata. Kui sii uie voasta paiku viel tuad tulisema ruttu sojaks sai, siis nüid istu paljast ahuodsel, kaks vatti ülissuti üle abude, ja aa aga alla.

Neh, aga ühekorra ju pidi ikka külmaks minema. Ja vähämasti sie irmus pime oo kohe jooniga tagasi annud. Neh, päe läheb pissitassa pitkemaks ja külmaga oo kena selge koa. Juu sie ikka näeb, kaua ta sedaviisi nüid külmetab. Aga kui ikka vähägid kinnitab, et külm just väga hullusti ep näpista, siis nüid oo ju ometiks paras aeg katsuda uisuravad läikima lüia ja jäe piale minna või siis kõlgutama.

Ja ehk oo sial ahuodsel istudes just paras aeg vähäpärast ennast natusse sihestpuolt uuri. Ilmaskid ei tia, millal mõni sant asi või mõte inimese inge sisse kinni jäeb ja näädsa kukub närima ja närima ja änam välja ep tule. Paneb santa asju mõtlema ja nihelema ja ühepääva võib sedaviisi nõuke mõte pähä tulla, et misepärast ma sii ilmas üldse ela. Paljast rüga, et soaks leva lava piale ja riigile maksud ää maksetud. Rohkem põlegid midagid. Ja siis köib ühel pääval äkist üks prõks ja oogid kõik.

Et nõukstest ulludest asidest eemale oida, siis tuleva laupa, kahekümne viiendal niaarikuu pääval oo Liiva lasteaa saalis nõuke loeng, kus Erme Martin riagib sellest, mismuodi meite mõtted ja tunded terissele mõovad. Kõiki oodeste kangest kuulama. Kis tahtvad minna, siis ennnasimi soab kirja anda, kui elista Liia Põldemaale 45 296 779 või kirjuta liia.poldemaa@gmail.com. Loengut peetse umbest keskomingust lõunani, kellu ühestteistmest kellu üheni. Ja kolm eurut raha tuleks koa seltsi võtta. Selle iest antasse kohjapial kohvet ja biskviiti ja mõned targad paprid soab koa seltsi.

Aga riede, kahekümne neljanda õhta oo paras aeg korra kottu välja minna. Siis oo suur ja pitk kinunäitamise õhta. Esteks kellu neljast soab noordekeskuses voadata multivilma kahe euru iest ja õhta kahessast näidatse Hellamaa külakeskuses “Mandariinide” vilmi. Selle pileti iest tahetse kolm eurut soaja.

Noordekeskuse kohta niipalju viel, et riede õhtati akatse seda kahessast kümneni lahti oidma.

Ja iga teisibe soab Hellamaa külakeskuses oma külmast kangeks vädan konta liiguta, sest Auväärt Anne tieb sial nüid teisibe õhtati kellu kuiest võimlemist. Kis lähtvad, siis pistke kaheeurune koa tasku.

Olge siis munuksed! Ja mõtelge ikka nende aastareemiate piale koa oolega.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 223 korda, sh täna 1)