Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased hindasid õpetajaid (9)

Viljar AroSaaremaa ühisgümnaasiumis korraldatakse 10-ndates ja 12-ndates klassides igal õppeaastal küsitlus, selgitamaks välja, kuidas hindavad õpilased oma õpetajaid.

Kas õpetaja meeldib, on ta õpilase suhtes heasoovlik ja taktitundeline, suurendab huvi aine vastu ja nõuab tunnis aktiivset kaasalöömist, samuti saab hinnangu anda kodutöödele ja õiglasele hindamisele.

“Praegu võib üsna rahul olla, sest hinnangud on head ja üha tõusevad tasapisi,” lausus Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro (fotol), lisades, et aastate võrdlus näitab ka hinnatavate faktorite muutumise tendentse. Kuna teistes koolides sellist küsitlust ei tehta või ei korraldata seda samamoodi, siis on see muidugi vaid ühe kooli siseasi ja võrrelda saabki vaid oma kooli eelmiste aastate näitajatega.

Küsitluse tulemusena selgus, et Saaremaa ühisgümnaasiumi õpilased saavad hindamisest aru ja ebaõiglust selles ei näe. Ka ei tunta end olevat kodutöödega üle koormatud. Eelmise aasta üheks “valulapseks” osutunud huvipuuduse näitaja on tõusmas, samas jätab õpetajatepoolne õpioskuste õpetamine ikka veel soovida. Vaid kuus õpetajat sai õppima õpetamise eest keskmise hinde üle 4,5. Õpilase huvi kui arengu ja õpiedu alus – see näitaja oli üle 4,5 vaid kolmel õpetajal ja alla 3,5 lausa seitsmel.

Küsimusele, mida selline hindamine õpilasele annab, vastas Aro, et see annab teadmise ja usu, et õpilase arvamus huvitab kooli ja õpetajat ning sel moel võib koostöö muutuda veelgi viljakamaks. Lisaks mõtestab õpilane õpetajaid hinnates ja võrreldes ka enese jaoks sügavamalt õpetajatöö sisu ja koostööd õpilasega ning tajub ehk ka oma rolli õppetöös (et ka õpilane peab taktitundeline olema, tunnis aktiivselt kaasa töötama jne).

Õpetajale annab selline küsitlus teadmise, kuidas õpilased teda näevad, mis neile meeldib ja millega nad rahul pole ehk mis võib takistada tulemuslikku koostööd. Õpetajal on siis võimalus lisaks enesehindamisel saadud järeldustele ka õpilaste tagasiside tulemuste varal muutuda paremaks nii õpetajana kui ka inimesena.

Säärast küsitlust on Saaremaa ühisgümnaasiumis korraldatud juba oma viisteist aastat. Mõte tuli omal ajal kõrgkoolides tehtavast, mis andis tagasisidet õppejõu töö kohta.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 213 korda, sh täna 1)