Linn ja Kaarma hakkavad koos prügivedajat otsima (14)

Kuressaare linnavalitsus ja Kaarma vallavalitsus hakkavad otsima jäätmekäitlusteenuse ja jäätmeveo teenuse pakkujat järgmiseks kaheks aastaks.

Abilinnapea Taavi Kurisoo ütles Saarte Häälele, et hanked viiakse Kaarma vallaga koos läbi parema hinna saamiseks ning eesmärk on pakkuda linnaelanikele ka pikas perspektiivis võimalikult odavat ja kvaliteetset teenust.

Kaarma vallavalitsus on vastava korralduse juba vastu võtnud, linnavolikogu peaks valitsusele hangete tegemiseks loa andma tänasel istungil.

Linnavolikogu otsuse seletuskirjast selgub, et kahes osas hanke korraldavad naaberomavalitsused ühel väga kindlal põhjusel. Nimelt esitati Eesti kohalike omavalitsuste 2011. aastal korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks välja kuulutatud 16 riigihanke kohta koguni 15 vaiet.

Jäätmekäitluskoha valib pakkuja ise

Seletuskirja koostanud Katrin Koppel, linnavalitsuse keskkonnaspetsialist, nendib, et üks olulisemaid vaidlustamise põhjuseid on olnud jäätmekäitluskoha ettemääramine. Seetõttu on viimaste aastate hangetes määratud, et jäätmekäitluskohad valib pakkuja ise ja määrab need oma pakkumuses.

Paraku “tõenäoline on, et sellise sõnastuse korral ei liigu jäätmevood enam läbi Kudjape jäätmejaama, vaid need viiakse otse mandrile (tõenäoliselt Irusse), kuna Kudjape jäätmejaamas on vastuvõtutasu väga kõrge (segaolmejäätmetel 114 €/t),” kirjutab Katrin Koppel seletuskirjas.

Et jäätmed siiski läbi Kudjape liiguksid, võtavad Kuressaare ja Kaarma eeskuju Tallinnast, sealne keskkonnaamet on viimastel aastatel korraldanud veopiirkondade jäätmekäitluse korraldamiseks kaks hanget. Esimesega hangitakse jäätmekäitluskohad, teisega leitakse jäätmete vedaja, kes viib veopiirkonnast kogutud jäätmed esimese hanke alusel määratud kohtadesse.

Kudjape jäätmejaama omanikud on OÜ Saaremaa Prügila kaudu Kuressaare linn, Kaarma ja Pihtla vald (osalused vastavalt 50,2%, 46,4% ja 3,4%). Jäätmejaama väljaehitamiseks võeti SA-lt KIK laenu, mille jääk oli 2014. a jaanuari seisuga 329 732 eurot.

Kudjape jäätmejaama operaator on OÜ-ga Saaremaa Prügila sõlmitud lepingu alusel kuni 31. märtsini 2020 AS-i Veolia Keskkonnateenused tütarfirma Kudjape Ümberlaadimisjaam OÜ. Firma maksab igas kuus OÜ-le Saaremaa Prügila renti 10 600 eurot, millest viimane tasub laenu tagasimakset ja millest tuleneb ka Kudjape jäätmejaama kõrge vastuvõtutasu.

Seetõttu seisvad jäätmejaama omanikud vastamisi võimalusega, et uue riigihanke tulemusena võib odavamat hinda pakkuda näiteks Veolia konkurent Ragn Sells, kes veab Kuressaarest ja Kaarmalt kogutud prügi otse mandrile. Juba praegu on Kudjape jäätmejaama alakoormatus suureks probleemiks kujunenud, kuna on vähenenud sealse jäätmete ümberlaadimisliini kasutamine.

“Juhul kui Kudjape jäätmejaama korraldatud jäätmeveol ei kasutata, tuleb jäätmejaama töös hoidmiseks leida raha linnaeelarvest. Seega maksaksid linnaelanikud selle kaudselt ikkagi kinni,” tähendas abilinnapea Taavi Kurisoo.

Laenukohustused on laenuvõtja vastutus

Ragn Sellsi ärijuht Agu Remmelg on aga seda meelt, et Kudjape poolt on põhjendatud ainult ümberlaadimisega seotud kulude kajastamine teenuse hinnas.

“Muud kohaliku omavalitsuse võetud kohustused, sealhulgas laenukohustused, on laenuvõtja oma vastutus ning ei tohiks automaatselt suurendada ümberlaadimise hinda ega jäätmevaldaja prügiveoarvet,” kinnitas Ragn Sellsi ärijuht.

Agu Remmelga sõnul tuleb Saaremaa jäätmed viia kindlasti Tallinna või Harjumaale, kus on ainukesed olmejäätmete energiakasutuse tehased Eestis. Ja arvestades vahemaad, tuleb kulude kokkuhoiu eesmärgil jäätmed kuskil ümber laadida.

“Kudjape saakski osutada jäätmete ümberlaadimise teenust ja sellel oleks ostjaid, kui teenuse hind on konkurentsivõimeline sarnase teenuse hinnaga mujal,” ütles Remmelg ja rõhutas, et Kuressaare konkursil suudavad nad tõenäoliselt pakkuda hindu, mis annavad võimaluse konkursi võita ehk teisisõnu on konkurentide hindadest madalamad.

Abilinnapea Taavi Kurisoo arvas aga, et prügi viimine jäätmejaama, selle seal kokku pressimine ja suurema autoga mandrile vedamine on tõenäoliselt odavam ja kindlasti keskkonnasäästlikum kui prügi otse mandrile viimine kogumisautoga.

“Omavalitsusel on kohustus tagada elanikele koht prügi äraandmiseks, Kuressaare puhul on see Kudjape jäätmejaam,” lisas abilinnapea veel ühe olulise detaili.

Saarte Häälele teadaolevalt valmistub prügihangetel osalema ka Kaarma vallas Sikassaares tegutsev OÜ Sikassaare Vanametall, kes praegu taotleb keskkonnaametis oma jäätmeloa muutmist. Firma taotleb käideldavate jäätmeliikide koguste suurendamist ning käideldavate jäätmete ja toimingute lisamist, muu hulgas ka segaolmejäätmete vedu.

Sikassaares Metalli maaüksusel mistahes kujul segaolmejäätmete käitlemisele on oma resoluutse ei öelnud Kaarma vallavalitsus, “kuna Metalli [maaüksus] asub Kuressaare lennujaama lähenemise sektoris ja ei ole esitatud analüüse, hinnanguid ega kooskõlastusi võimalike häiringute ja piirangute kohta, mis võivad mõjutada lennuliikluse ohutust”.

Keskkonnaametile saadetud kirjas polnud Kaarma abivallavanem Urmas Sepp samas vastu jäätmeloale segaolmejäätmete veo korraldamise lisamisele.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 783 korda, sh täna 1)