Salme põhikool katsetab matemaatikas arvutipõhist õpetust (1)

Möödunud aasta veebruaris kuulutas haridus- ja teadusministeerium (HTM) välja konkursi koolidele, kes soovivad piloteerida arvutipõhise statistikahariduse programmi.

Salme põhikooli direktori ja matemaatikaõpetaja Marika Pütsepa sõnutsi otsustasid nad osaleda, kuna uue õppekava järgi on Salme koolis arvutiõpetus 4.–6. klassis ja meediaõpetus 7.–9. klassis. Koolis töötab kolm meediaringi, kus osalevad õpilased 1.–9. klassini ning ka robootikaring 7.–9. klassi õpilastele.

Salme põhikooli innovaatilisust ja nüüdisaegsete õppemeetodite kasutamist nii õppe-, ringi- kui ka projektitöös näitab kooli pälvitud tiitel Tiigri Tegija Kool 2012. Koolis töötab haridustehnoloog, kes valiti konkursil Tiigri Tegija Õpetaja 2012 nelja nominendi hulka. Samuti on olemas IT-alane tehniline tugi.

“Möödunud õppeaastal testisime 7. klassiga Tartu ülikooli üliõpilase Kai Tootsi lõputööd, mille eesmärk oli uurida matemaatika ja informaatika lõimimise võimalusi põhikoolis programmeerimise õppimise abil,” rääkis Marika Pütsep. Katsetati programmi RoboMind ja täideti töölehti.

“See oli tore ja õpilased said hakkama õpetaja suunamiseta,” märkis direktor. Seega on õpilastel oskused ja valmisolek olemas, samuti on projektide korral suur abi kooli haridustehnoloogist ja IT-juhist.

Kandideerinute seast valiti pilootkoolideks 30 kooli, nende seas ka Salme põhikool, kus projekti veab matemaatikaõpetaja Velve Vipp.
Salme kooli 7. klass alustab 25. veebruaril ja nelja nädala jooksul testitakse spetsiaalselt ette valmistatud töölehti.

Kool kavatseb nn Wolfram Mathematica 9 programmi tutvustada ka teistele klassidele ja mõned töölehed läbi teha.

“Paari kuu pärast on näha, kuidas meil läinud on ning kui uus ja erinev on pilootprojektiga pakutu sellest, mida matemaatikatundides praegu tehakse,” ütles Marika Pütsep.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 332 korda, sh täna 1)