Mis mineva voasta kõik tehtud sai! (1)

Pühade rall oo nüid ehk lõppen. Veneusuliste jõulud oo koa läbi. Nõnna et oo just paras aeg akata pissitassa kokku võtma, mis mineva voasta tehtud sai ja mis tegemata jähi.

Moole tuleb kõige enne ikka miele, et mineva voasta seda sammat aegu olli sial vallamaja vastus paljast üks lage karjaaru, mise keskel mitu voastad vett earetasa täis keldriauk olli. Taraga olli katsutud teist kindi panna koa ja paar penuplasti latakast ojosid pial.

Aga jõuluks olli sellesama kohja piale kerkin mailmatuma uhke maja – ikka sie uus vanadekodu muidugid.

Ja juba sii kahede pühade vahel, kui sõuke ännatumalt pime aeg olli, tegi õhta kojo minnes miele nii rõemsaks sie tulede valge sial majas. Pissitassa soab mööbel sisse. Nee, kis tundvad muret, et misepärast vald nii uhked maja tühalt seesta laseb, ma või ütelda, et asjalugu põle pooleskid nõnna.

Niipia kut vald ehitajate kääst võtmed kätte sai, kukuti kamandama. Abrilli kuuks piab maja käikus olema. Nõnna et sii põle aapõrmugid, et laska seda niisamma olla.

Teene kena asi, mis miele tuleb minevast voastast, oo Liiva pasturaat. Selle kohta võib just niisammati ütelda. Mineva voasta jaanuaris seisis piale ja pühabeomingune jumalasõna kuulutamine olli ainumas, mis sial tehti. Aga kui sie maja muedu sui läbi tühalt seisis, siis mineva sui kukuti äkist sihes sehkendama ja aknuid värvima. Ja üle viiesaa katussekivi oo koa nüidseks ää müüdud juba.

Siis muidugid sie, et Kogukonna Pärl tulli minevoasta Muhuse, Külasema Sepa-Hansule. Ja neh, sie uhke rongikäik, misega uisk Koguvast Kuivastu viidi ja sial merese lasti. Ja viel ja viel ja neh. Mis ma sii eieta niisamma. Nüid oo paras aeg igal ühel omal miele tuleta, mis mineva voasta ead tehtud sai.

Sest et valdas oodetse jälle kätte nende nimesid, kelledele võiks voasta hariduse-, kultuuri- ja spordireemiad anda. Ja muidugid seda koa, et mis olli mineva voastane voasta tegu.

Aega oo oma ettepanekumi tiha kuni kolmanda veebruarini. Soab tuua valla kantseleise või siis soata meili piale vald@muhu.ee. Nõnna et, kulla muhulased, pange nüid omad piad tüöle.

Ja olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 222 korda, sh täna 1)