Muhulased oo kanged isetegijad

Mineva laupa ma köisi pidu pial. Mool olli kohe päris asja minna. Põle mitte kuskil pool noruliseks oln mitte. Nädalipäävad enne mineva jõulusid sai sest viis voastad, kui Sepa Hansu Malle tulli Liiva linna vahel mo juure ja uuris, et kas ma’p tahaks oma teesepoolega seltsis tulla nendeküla tansirühma. Et nendel oo jõulupidu jäuks nõuke mõte, et katsuks selleks piduks külase teha segarahvatansirühma.

Neh, me siis mõtlesime, et selle ühe pidu jäuks ehk võib ju minna koa. Aga selle piduga oo nüüdseks nõuke kaup, et seda põle tänaseks päävaks viel ää peetudkiid vist. Sest tantsimas me köime siiamoani. Ja neh, naeste tansirühm olli sialkülas juba enne ja kui juba ühe jõulupidu jägu tantsa miestel selged ollid, siis tulli mõte, et kui naised omaväkke tantsivad, siis mehed tahtvad koa. Ja nüid soab sest juba viis voastad müöda, kui esimest tantsi õppema akati. Mõni olli ennegid eluaegas rahvatantsi tein või muidu pidu aegas keerutan, mõni põln enne katsungid tantsi. Aga näedsa, Külasemas akkasid sõuksed voata et soolutantsijaks!

Selletaudi peetigid mineva laupa õhta Nautse Mihklil Külasema mieste tansirühma viievoastast sünnipääva. Tansiti ja lauldi ja mängeti pilli ja puhas. Ikka igalühel olli midagi näidata – omadel tansirühmadel ja ansamblitel ja nendel kõikidel koa, kis ollid õnnitlema tuln. Ja et mis siis nüid soovima piaks? Ma arva, et seda, et sie jõulupidu, midast kangesti pidada taheti, et sie pidamata jäekskid. Ega piduta põle sialkülas ühedkid jõulud oln, aga nõukest pidu, pärast mida mehed änam tantsima ep tule, nõukest õnneks põle oln. Ja ehk ep tule koa niipia. Ja et Mall ja Malle ää’p tüdiks mitte sellest takka utsitamisest.

Üks teene nõuke punt rõemsaid inimesi, kut oo Külasema külaseltsingus, oo akan kokku soama Hellamaa külakeskuses. Kolm kenad nuort inimest Keidi, Alan ja Jüri mõtlen ühekorra väljas olles, et vahest oo nuordel nii igav ja võiks midagi seltsis ette võtta, et vähä põnevam oleks. Esteks naad siis tegid Hellamoal retrodisku. Voasta lõppus olli viel jõulumöll ja uut voastat võeti koa seltsis vastu. Kinuõhtaid naad oo korraldan ja paintballi lahingud ja aututega ollid orienteerumas köin. Inimesed, kis oo nende pidude pial köin, nee kiitvad. Nõnna et jälle üks ea näide selle kohja pialt, et kõige elgemad mõtted ep tule inimeste pähä mitte palgaraha iest, vaid ennemini ikka selletaudi, et naad tahtvad sii soarelataka pial olla ja elada. Ja oma elu piab ise katsuma kenaks tiha.

Teene jutt oo nõuke, et neh, uus voasta akkas pihta ja valdas oodetse jälle kätte nende nimesid, kelledele võiks voasta hariduse-, kultuuri- ja spordireemiad anda. Ja muidugid seda koa, et mis olli mineva voastane voasta tegu. Aega oo oma ettepanekumi tiha kuni kolmanda veebruarini. Soab tuua valla kantseleise või siis soata meili piale vald@muhu.ee. Nõnna et kulla muhulased, pange nüid omad piad tüöle.

Vat niipaljukest mool olli teitele täna ütelda. Olge munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 413 korda, sh täna 1)