Gümnaasiumilõpetajad peavad edaspidi tegema kolm riigieksamit

Alates käesolevast õppeaastast peab õpilane gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama kolm riigieksamit, milleks on eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksam, matemaatika riigieksam ja võõrkeele riigieksam.

Lisaks tuleb sooritada gümnaasiumi koolieksam, õpilasuurimus või praktiline töö, viimast ei pea tegema eksternina kooli lõpetamisel, teatas sihtasutus Innove BNS-ile.

Eesti keele ja eesti keele kui teise keele riigieksamite korralduses muutusi ei ole. Matemaatika riigieksami puhul peab õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud matemaatika eksamitöö vahel.

Võõrkeele riigieksami puhul saavad õpilased sooritada riigieksamina Innove vahendusel toimuva rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel, esitada eksamile registreerimisel vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava dokumendi varasemalt omal kulul sooritatud ja riigi poolt tunnustatud inglise, prantsuse, saksa või vene keele kui võõrkeele rahvusvaheliselt eksamilt või sooritada riigi koostatav inglise keele riigieksam, kus B1- ja B2-tase on koos. Innove vahendusel tehtavatelt võõrkeele eksamitelt saab rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse.

Riigieksamitele registreerimise tähtaeg on 20. jaanuar. Alates sellest õppeaastast on võimalik riigieksamitele registreerida Eksamite Infosüsteemis aadressil https://eis.ekk.edu.ee/. Õpilased saavad registreerimise kohta täpsemat infot oma koolist. Varem lõpetanud saavad eksamitele registreeruda riigiportaali www.eesti.ee vahendusel. Enne eksamivalikute tegemist on abituriendil ja varemlõpetanutel, kes soovivad õpinguid jätkata, soovitatav tutvuda kõrgkooli ja soovitud eriala vastuvõtutingimustega.

Alanud aasta riigieksamid algavad 23. aprillil eesti keele kui teise keele kirjaliku osaga ning lõpevad 12. juunil saksa keele riigieksami suulise osaga. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja allalaetavad alates 20. juunist riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnast.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 345 korda, sh täna 1)