Absurdihõnguline tüli seltsimaja kaabli ümber (11)

4. jaanuaril ilmus Saarte Hääles Tõnu Veldre repliik õigluse jaluleseadmisest Anseküla seltsimaja elektrikaabli loos (“Kaablisari jätkub”). Seltsimaja kaabel liitub vooluvõrguga Kaasiku maaüksusel umbes 75 meetri kaugusel piirist ja kulgeb 50 cm sügavusel kilbini, mis asub seltsimaja maal.

Novembris 2013 käivitasid Kaasiku maaüksuse elanikud, kes olid pärast kuueaastast eemalolekut tagasi koju saabunud, sündmuste ahela, mille ühe tulemusena on Anseküla seltsimaja elektrikaabel kolmest kohast katki raiutud.

Küünlad ja elektrigeneraator

Lembit Kuusk on vastutuse kaabli lõhkumise eest suusõnaliselt korduvalt enda peale võtnud. Paralleelselt levitavad tema abikaasa ja tütar versiooni, et kaabli lõhkuja isik ei ole teada.

Asi on antud uurida politseile. Seltsil on plaanis esitada varalise kahju tekitajale kahjunõue, mida Lembit on suusõnaliselt nõustunud ka täitma.

Anseküla põllumeeste selts toimetab 14. novembrist hädarežiimil: kolme muusikakollektiivi proovid toimuvad küünlavalgel või kellegi pool kodus; kööki ja veevärki kasutada ei saa. Tähtsamatel kogukondlikel üritustel kasutatakse elektrigeneraatorit, mis on kulukas ja ebamugav lahendus. Avalikke üritusi ei korraldata. Ka lapsed ja noored ei saa enam seltsimajas vabalt koos käia, sest küünalde või generaatori kasutamine ei ole turvaline.

Kõnealune liitumispunkt ja sisestuskaabel on sama masti otsas ning samal trassil olnud pisut üle 20 aasta. Vastav kitsendus kehtib Kaasiku maaüksusele kinnistusse kandmise hetkest 2002. aastal.

Kaablit remonditi 2003. aastal Lembit Kuuse juuresolekul. Seoses seltsimaja renoveerimisega 2012. aastal toimus taas kaabli remont, mille käigus kaevas vastavat tegevusluba omav ettevõte valdava osa kaablit üles ja asendas uuega.

Seaduste järgi ei ole elektritrassi remondiks maaomaniku nõusolekut vaja. Küll aga tuleb kaablitrassid eraldi rajatistena arvele võtta ning selleks on vaja maaomaniku allkirja.

Maaomanik on Melissa Kuusk, Lembit Kuuse ema. Vahetult kaabli remondi järel ei saanud me maaomanikuga kontakti. Pärast perekonna tagasikolimist ei ole me seda paraku endiselt saanud, sest ülejäänud pere takistab seltsi esindusel maaomanikuga kokku saamast. Muu hulgas levitab Kuuse noorem pereliige infot, et Melissa on teovõimetu, kuigi sotsiaaltöötaja oma külaskäigul teovõimetust ei tuvastanud.

Trassitööde dokumentatsioon on kaablitrassi renoveerimise projekt, mis on osa maja renoveerimise projektist. Selle allkirjastatud koopia on Anseküla põllumeeste seltsi valduses. Tööde järel on koostatud teostusjoonis, mille allkirjastamata jätmine ei muuda kaablit ebaseaduslikuks.

Tegutsema peab seaduskuulekalt

Leides ühel hetkel, et maaomandit läbiv kaabel on ebasoovitav, võib pöörduda omavalitsuse, Elektrilevi või trassi omaniku poole. Sellele järgneb seaduslik menetluskäik, mille tulemused peab ära ootama.

Kui trass on majanduslikult ja tehniliselt parim lahendus, seatakse maaomanikule sundtalumise kohustus, kuid maaomanikul on võimalik taotleda trassi oma kulul mujale viimist, kui see on tehniliselt võimalik.

Kui niisuguse kaabli paigaldamine olekski läbinisti põhjendamata, kooskõlastamata ja nõuetele mittevastav, on ka selleks puhuks olemas seaduskuulekad tegutsemisviisid.

Selts ei ole siiani saanud kirjalikku avaldust maaomaniku sooviga trass mujale rajada. Anseküla põllumeeste selts on mures ka edasiste võimalike absurdijuhtumite pärast.

Elektriühendus on otsustatud luua uut trassi pidi, soovides säästa seltsi ja maaomanikku ebameeldivatest protsessidest tulevikus. See on küll täiendav aja- ja rahakulu, kuid pikaajalises plaanis ilmselt mõistlik.

Kahjuks ei välista miski uusi pahatahtlikke süüdistusi (petutehingud maaga, sobimatu käitumine seltsimajas, külarahva kiuslikkus jne), neile järgneda võivaid omakohtuakte või spontaanseid repliike ajakirjanduses.

Anseküla põllumeeste selts

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 856 korda, sh täna 1)