Haldusreformi eelduseks on avalike teenuste standard (7)

Haldusreformi eelduseks on avalike teenuste standardRegionaalminister veeretab vaikselt haldusreformi teemat lootuses, et omavalitsused on nii naiivsed ja teevad territoriaalse haldusreformi ära, st kaotavad ära iseennast ja oma töökohad, teadmata täpselt, mis saab edasi.

Riigipoolseid lubadusi on ennegi antud. Kriisi puhkedes vähendati omavalitsustele laekuvat tulumaksu protsenti, mis lubati kohe taastada, kui kriis on möödas ja majanduskasv jälle plussis. Milline seis praegu tegelikult on, teavad kõik omavalitsusjuhid, ükskõik millisesse parteisse nad kuuluvad. Kriis peaks ju tänu meid valitseva koalitsiooni targale juhtimisele ammu möödas olema, seega peaks valitsuse lubaduse järgselt olema taastatud ka omavalitsustele laekuv tulumaksu osa.

Puudub terviku huve arvestav juhtimine

Haldusreformi oleks hädasti vaja. Enamik vajalikest reformidest on tänaseks edukalt läbi viidud, omavalitsuste piires olev arenguressurss suures osas kulutatud. Kui omavalitsus on suutnud olemasolevaid võimalusi kasutada, siis on vajalikud avalikud teenused nõutaval tasemel.

Maakonnaüleselt on aga arenguvõimalused suuresti kasutamata, kuna maakonnas puudub maakonna kui terviku huve arvestav poliitiline ja majanduslik juhtimine.

Vallamajade roll kunagiste innovatsioonikeskustena on vähenenud ja sellist hulka ametnikke kindlasti enam vaja ei ole. Samas ei saa väita ka seda, et mõne ametnikukoha koondamine annaks olulise kokkuhoiu ja täidaks haldusreformi eesmärgi. Vallaametnike palgad ei ole nii suured, et koondamisest saadud kokkuhoiuga suudaksime kulusid oluliselt vähendada. Pigem on isegi ametnike koondamisel vaja leida lisaraha, tagamaks kõigis omavalitsustes elavatele inimestele võrreldav avalik teenus.

Enne haldusreformi tegemist tuleks riigil selgelt välja öelda, millised nõudmised on neil omavalitsustele avalike teenuste osas, mida kodanikele osutatakse, ja tagada nende täitmiseks ka vajalik rahaline kate.

Avalike teenuste miinimumstandard

Teatud minimaalsed avalikud teenused peaksid olema tagatud kõigile kodanikele, ükskõik millises piirkonnas nad elavad. See avalike teenuste miinimumstandard olekski sisulise haldusreformi esimene eeldus. Muidugi võib iga omavalitsus vastavalt võimekusele oma elanikele osutatavate avalike teenuste hulka ka laiendada, kuid miinimum peaks olema tagatud igal pool.

Eduka haldusreformi üks osa on kindlasti ka väljahüütud tõmbekeskuste arengusse panustamine, arvestades samal ajal maakonna kui terviku tasakaalustatud arengut.

Kuna Saaremaa kui terviku jaoks on tõmbekeskus Kuressaare, siis on Saaremaa jaoks lahendus ikkagi ühe omavalitsuse variant. Praegused vallad võivad säilitada oma identiteedi näiteks osavaldadena. Kindlasti suureneks siis ka külaseltside roll kohalike probleemide lahendamisel.

Mart Mäeker
Kuressaare linnavolikogu liige
Eesti Keskerakond

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 598 korda, sh täna 1)