Muhu taotleb sillatrassidelt piirangute eemaldamist (13)

Püsiühenduse ühes otsas asuv Muhu vallavalitsus taotleb maanteeametilt maa kasutamise piirangute mahavõtmist neilt kahelt püsiühenduse trassikoridorilt, mida ei peeta ühenduse rajamisel perspektiivikaks.

Püsiühenduse trassikoridoride alune maa on maanteeameti korraldusel praegu Muhu valla üldplaneeringus reserveeritud ja arendustegevus on seal keelatud. Külmutatud on nii maa sihtotstarbe muutmine kui ka detailplaneeringute kehtestamine.

“Kuna nüüd on välja öeldud, et kolmest variandist jääb alles vaid põhjapoolne, siis on meie huvi, et ülejäänud kaks trassi broneeringutest vabastataks,” ütles Muhu vallavanem Raido Liitmäe (fotol).

Vallavanema sõnul on Muhu vald broneeringute mahavõtmise võimalusi kombanud alates 2009. aastast paaril korral ka varem, kuid saanud maanteeametilt alati eitava vastuse. Massilist huvi trassikoridoride maa-alal ehitamise vastu pole, kuid paar sellekohast päringut on maaomanikelt aastate jooksul siiski laekunud.

Maanteeameti avalike suhete juhi Meelis Kompuse sõnul leiab maanteeamet, et kasutamata jäävate trassikoridoride vabastamine ehituspiirangutest oleks igati mõistlik. Nii soovitas maanteeameti peadirektor Aivo Adamson 16. detsembril Kuressaares toimunud koosolekul ja soovitab ka praegu Saare maavalitsusel pöörduda vabariigi valitsuse poole ettepanekuga kahelt püsiühenduse trassikoridorilt piirangud eemaldada.

Püsiühenduseks sobivaima trassikoridori pakub välja selline dokument nagu “Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne”, mille keskkonnaamet kiitis heaks 23. septembril 2011.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik Rasmus Ruuda andis aga Saarte Häälele teada, et enne maakonnaplaneeringu kehtestamist trassikoridori lõplikust valikust siiski rääkida ei saa. Seega pole alternatiivsete trassikoridoride piirangute tühistamisest põhjust rääkida enne maakonnaplaneeringu kehtestamist.

Saare maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Agne Peetersoo sõnul kavatseb Saare maavalitsus pöörduda vabariigi valitsuse poole ettepanekuga võtta püsiühenduse teema Saare maakonna
üldplaneeringust üldse välja. “Maakonnaplaneering ei ole õige planeeringuliik, millega püsiühenduse teemat lahendada,” lausus Peetersoo, kelle sõnul menetletakse sedalaadi objekte hoopiski joonobjekti planeeringuga, nagu see on toimunud näiteks Rail Balticu ja kõigi teiste suurte infrastruktuuri objektide puhul.

“Maakonnaplaneering seda püsiühenduse teemat niivõrd ei lahenda, et selle alusel võiks hakata kohe silda projekteerima. Sel juhul peaks maakonnaplaneeringule järgnema kohe veel üks uus planeering,” selgitas maavalitsuse osakonnajuhataja.

Agne Peetersoo sõnul oli sillateema mittesobivus maakonnaplaneeringusse siseministeeriumiga jutuks ka enne planeeringu algatamist ja polegi päris selge, miks valitsus sellise ülesande üldse maavanema õlule pani.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 1 291 korda, sh täna 1)