Koostöökogu määras toetused (1)

Koostöökogu määras toetusteks 400 000 eurot

SAAVAD VARJU: Üks suurematest toetustest läks Anglasse, kuhu ehitatakse varjualune tuulikumäe eksponaatidele. Foto: Sander Ilvest

Saarte koostöökogu (SKK) otsustas Leader-programmi III voorus eraldada toetusi 320 000 euro ulatuses.

SKK tegevjuht Koit Kelder juhtis tähelepanu sellele, et nende tehtud toetusotsus on taotlejatele siiski alles esimene etapp toetuse saamisel. Kõik taotlused, mis SKK on heaks kiitnud, tuleb seejärel esitada PRIA-le, kus tehakse lõplik rahastamisotsus.

Esimesest meetmest, mis on mõeldud turutõrgete vähendamise toetuseks, sai hindamiskomisjoni protokolli andmeil toetust 18 taotlejat. Suurimad toetussummad – 20 000 eurot – määrati Menolet MO OÜ-le võimaluste laiendamiseks ning Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi MTÜ-le isikukaitse- ja päästevarustuse soetamiseks vabatahtlikele päästjatele. Pea sama suur toetussumma – 19 498 eurot – otsustati anda Angla tuulikumäe eksponaatidele katusealuse ehitamiseks ning 18 061 eurot toetust määrati AS-ile Maravo Kuninguste talupoe-kohviku tarvis.

Meetmest 2 ehk uute turgude leidmise toetamiseks loodud meetmest määrati toetus seitsmele taotlejale. Nende seast sai suurima toetuse – 19 980 eurot – Saaremaa ettevõtjate liit, seda tegevuspiirkonna brändi “Meretarkus” rakendamise teiseks etapiks ehk tuntuse suurendamiseks. Sama palju sai liit ka kohalike ettevõtjate ühisturunduseks tegevuspiirkonna brändi tuules.

Külaelu toetusmeetmest (meede 3) saab hindamisprotokolli andmeil toetust 12 taotlejat. 10 000 euro ulatuses toetatakse MTÜ Salme Rahva Maja Selts plaani ehitada Salme rannaparki abihoone.


Kellele kui palju?

Meede 1

Anne Udeküll FIE – ratsutamise liivaplats, 11 415 eurot

Jaanus Salli Ranso talu – maheveiseliha toodetele lisandväärtuse andmine, 3253 eurot

Kärema talu FIE – jätkusuutlikkuse tagamine ja loomakasvatajate koostöö aktiviseerimine (jätkuprojekt), 2435,53 eurot

Limex AS – Lubjapargi turundusplaani väljatöötamine ning rakendamine ja seminariruumi sisustamine, 4198,57 eurot

ATT Saksa OÜ – pehmejäätise tootmine kohalikust toorainest, 2900 eurot

Arhilion OÜ – energiasäästlike LED-tänavavalgustite arendamine, 5184 eurot

Saaremaa Turism SA – tegevuseks, 3105,72 eurot

Maravo AS – Kuninguste talupood-kohvik, 18 061,20 eurot

FIE Janne Vaher – kompleksiluteenuste osutamine Leisi vallas, 2976 eurot

Angla Tuulikumägi MTÜ – Angla tuulikumäe eksponaatide katusealuse ehitamine, 19 498,59 eurot

Imbi Lamp FIE – “Lambanahad teisel ringil”, 3522 eurot

Menolet MP OÜ – ettevõtte võimaluste laiendamine, 20 000 eurot

Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts MTÜ – isikukaitse- ja päästevarustuse soetamine vabatahtlikele merepäästjatele, 20 000 eurot

Vätta Puit OÜ – jääpurjekate seeriatootmine Saaremaal 10 884 eurot

Karmelia OÜ – hoone rekonstrueerimise, vee- ja kanalisatsiooni-, elektrisüsteemi ja sisekujunduse projektide koostamine; peakaitsme suurendamine, 3621,93 eurot

Saare Rätsep OÜ – villakuivati, 13 200 eurot

Lansere OÜ – tingimuste loomine maastikuhooldusettevõtte masinate ja seadmete hooldamiseks ja hoiustamiseks, 2818 eurot

Muhu Jaanalind OÜ – tegevuse ja tegevuspiirkonna ettevõtluse mitmekesistamine, 4920 eurot

Meede 2

MTÜ Eesti Väikelaevaehituse Liit – “Vettpidavad lepingud väikelaevadele”, 2927 eurot

Saaremaa Ettevõtjate Liit MTÜ – tegevuspiirkonna brändi “Meretarkus” rakendamise II etapp – tuntuse suurendamine, 19 980 eurot

Saaremaa Ettevõtjate Liit MTÜ – Saaremaa ettevõtjate ühisturundus tegevuspiirkonna brändi tuules, 19 980 eurot

MTÜ Eesti Väikelaevaehituse Liit – Eesti väikelaevaehituse liidu osalemine Turu väikelaevamessil, 2014, 3762 eurot

Saaremaa turundusühing – keskaja toidu- ja käsitöötoodete arendus ja turundus, 12 820 eurot

Loona MTÜ – Saaremaa II orhideefestivali “Märka lille” turundustegevus, 5648,67 eurot

Saarte Turismiarenduskeskus MTÜ – “Tervisesaar Saaremaa”, 7268,40 eurot

Meede 3

Valjala vallavalitsus – pärimuskultuurilaager Jööri küla muuseumis, 3120 eurot

Orissaare Sport MTÜ – koostööprojekt Orissaare noorte elukvaliteedi parendamiseks, 6058,80 eurot

Metsküla küla selts – Metsküla seltsimaja radiaatorküte, 7463 eurot

EELK Muhu Katariina Kogudus MTÜ – Muhu pärandikool; Muhu pastoraadihoone tehnosüsteemide ja olmeruumide parendamine, 9960 eurot

Pöide Spordiselts MTÜ – disc-golfi rada Pöide terviserajale, 3201,60 eurot

Pöide Maarja Kiriku SA – “Pöide kirik – puhkamiseks, palvetamiseks, õppimiseks”, 4850 eurot

Päikesepesa MTÜ – avaliku supelranna avamine Mändjalas, 9613,26 eurot

Anseküla Põllumeeste Selts MTÜ – “Tuba soojaks!”, 1344 eurot

Jööri Küla Selts MTÜ – Jööri küla muuseumi riistakuur, 7855,70 eurot

Kultuuriselts Kevade MTÜ – Kõljala seltsimaja rekonstrueerimine, saali remont, 9793,16 eurot

Salme Rahva Maja Selts MTÜ – Salme rannapargi abihoone rajamine, 10 000 eurot

Orissaare Spordihoone SA – Orissaare spordihoonele lisaväärtuse loomine ja turvalisuse parandamine, 8948,52 eurot

Allikas: SKK

Allikas: SKK

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 902 korda, sh täna 1)