Maavalitsusel tuleb bussipiletite hindu korrigeerida (5)

Saare maavanemale Kaido Kaasikule saadetud kirjas juhib maanteeamet tähelepanu sellele, et maakonnas kehtivad avalike bussiliinide piletihinnad vajavad korrigeerimist.

Maanteeameti peadirektori asetäitja Lauri Lugna kirjutab, et Saare maakonnas kehtestatud maakonnaliinide miinimumhind on 40 senti ja alates seitsmendast sõidukilomeetrist lisandub sellele iga kilomeetri eest 4 senti.
Teistes maakondades – välja arvatud Harju maakond – on avalike bussiliinide pileti keskmine miinimumhind Lugna sõnutsi 62 senti ja sõidukilomeetri tariif 5 senti. “Seega on Saare maakonnas kehtestatud miinimumhind 27 protsenti madalam ning sõidukilomeetri tariif 20 protsenti madalam 14 maakonna keskmisest,” märgib maanteeameti peadirektori asetäitja.

Lauri Lugna nendib, et kuna maakondade võrdluses on erinevusi nii elanike keskmise sissetuleku kui ka tööhõive osas, siis viis maanteeamet statistikaameti andmete põhjal läbi analüüsi, tuvastamaks, kas Saare maakonnas kehtestatud sõidupiletihinnad on “ülisuurt riigieelarvelise toetuse osakaalu arvestades põhjendatud”. Nimelt on riigieelarveline toetus maakonnas olnud üle 70%, piletitulu üle 25% ja kohalike omavalitsuste toetus vaid üle 2%. Riigieelarvest antav toetus tohiks aga olla kuni 70%.

Analüüs näitas Lugna andmeil, et 14 maakonna (ka siin jäeti Harjumaa suure erinevuse tõttu välja) keskmine brutokuupalk oli 2012. aastal 715 eurot, kusjuures Saaremaal oli vastav näitaja 713 eurot, mis on üleüldisele keskmisele väga lähedal.

14 maakonna keskmine töötuse määr oli aga 11,08% ja tööga hõivatute osakaal 56,6%. Saare maakonnas olid need näitajad maanteeameti andmeil 9,2% ja 59,4%. Nõnda ongi maanteeamet nüüd seisukohal, et Saare maakonna elanikel ei ole olulisest madalam sissetulek või väiksem tööhõive, mis tingiks teiste maakondadega võrreldes bussiliiniveo suuremas määras toetamist riigieelarvest. “Seetõttu tuleb maavalitsusel leida võimalusi maakonnaliinide omatulu suurendamiseks ja seeläbi riigieelarvelise toetuse vajaduse vähendamiseks.”

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 752 korda, sh täna 1)