Ikka paramad uut

Terit. Neh uus voasta tulli igavese kärina ja pauguga. Seda raha, mis uie voasta esimeste minutite aegas vastu taevast lasti, olli ikka ühna üksjägu. Nõnna et vaene põle Muhu rahvas kohe mitte.

Voasta lõppus olli meitel sii suuremad sorti sündmus koa, misest nüid piab soama Muhumoa tulevik. Neh, uus vanadekodu sai valmis. Juba jõuluriede ansid ehitajad võtmed vallale üle. Ma koa kut sur asjaline panni kohe padavai uudistama. Ei, uhke loss, midagid põle ütelda. Ja nüid juba kukutse mööblid sisse vädama. Kevadeks piaks siis vanad juba uude kojo kolin olema.

Jõulud ja pühadevahe pidu said koa kenasti ää peetud. Kis vähägid sai, võttis omale pitkemad pühad. Liival pidu aegas olli kena voadata seda rõemsat rahvast.

Ja et mis siis uieks voastaks tahta koa. Ikka tüöd ja leiba! Et seda jäguks kõikidele sii soarelataka pial. Eriti nõukstele inimestele, kellel lapsed koa sii soares kasuvad. Tüöd põle muhulane eluaegas kartn. Aga tüiti oo, et seda põle nüidsel aal änam mitte kõikidel soaja. Vägisi võta oma seitse asja ja põruta Suurde Soarde või ülemoale. Just nutumaigu aab suhu. Neh, aga kui siis lähtvad noored pered, siis oo taris lasteaa või kooli pärast ennasimi uudes kohtas sisse koa kirjuta ja nõnna nee muhulased siit ilmast otsa soavad. Kas oo pärast neid, kis tahtvad uiesti muhulaseks akata, kui juba pisissest piast oo siit ülemoale “küüditatud”? Laste inged võivad nõuksest kolimisest rohkem aiget soaja, kut arvata ossatse.

Ja ärge olge teeste kallal kiunussed. Vahest ep soa aru, mise pärast mõni inimene mõne teese kohe nii hullusti toodutab. Kui sa otsa voatad, siis põle inimesel äda midagid. Sur moekas ärra või roua, aga äkist kukub mõnda teist õoma. Neh ja ega ep ütelda siis otseti välja mitte. Sõuke õomine köib seljatakka. Pärast jäeb sõuke tunne, et justkut kardaks teist inimest. Mise muu pärast sedaviisi toodutama piab. Siia mahtuvad elama kõik ja kui mõni tahab juure tulla, juu siis tõmbab vähä koomale, kui muidu akkama ep soa.

Ja olge munuksed! Ma sii kuulasi koa neid va ennustajaid televiisuri sihes. Neh, nõuksi, kis arvavad, et naad nüid tiadvad teestest paramini, mõuke ühegid looma või tähemärgi aegas sündi inimese voasta tuleb. Ma nüid ennusta koa. Voasta oo täpselt nõuke, mõuke inimene ise oo. Ja mõukseks ta oma elu elab.

Olgu siis moekast, kulla munuksed ja kenad uie voasta algust!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 150 korda, sh täna 1)