Lugeja kiri: Kelle taskusse läheb minu 19 eurot? (1)

Olen kaheaastasest saadik invaliid. Kahjuks jäi minu tööstaaž alla 20 aasta. Mõni kuu tagasi jäin vanaduspensionile. Oh häda, kui siis esimese vanaduspensioni ja puuete raha kätte sain, avastasin, et pension on peaaegu sama, aga puuete raha läks 19 eurot vähemaks. Käisin siis pensioniametist küsimas, milles asi. Öeldi, et tööstaaži on vähe. Kuidas oleksin saanud tööstaaži kokku, kui ei saa kõiki töid teha? See on ikka jultumus. Elu läheb iga päevaga kallimaks – siis keegi läheb veel invaliidi raha kallale.

Tahan teada, kes see nii “vaene” on, kellel sellist jultumust jätkub? Kas rahakott on veel liiga õhuke? Kas see on sotsiaalministri käsk või on keegi ise pensionikomisjonis seadusi tegema hakanud?

Invaliid Kuressaarest

Vastab Elve Tonts, SKA kommunikatsiooninõunik:

Väga raske on vastata küsimusele konkreetselt, sest inimene on andmeid andnud väga napilt. Siiski näib, et probleem on puudetoetuse vähenemises alates ajast, kui küsija jäi vanaduspensionile. Saame vastata üldiselt ja selgitada, kuidas erinevad puuetega inimeste sotsiaaltoetused tööealisel inimesel ja vanaduspensionäril.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused määratakse ajaks, mil isik vastab seaduses sätestatud toetuste saamise tingimustele. Puudega tööealise inimese toetust makstakse tööealisele inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja see on mõnevõrra suurem kui pensioniealise inimese sotsiaaltoetus. Toetust makstakse igakuiselt vastavalt lisakuludele, kuid mitte vähem kui 65% sotsiaaltoetuste määrast (2013. aastal 16,62 eurot) ja mitte rohkem kui 210% sotsiaaltoetuste määrast (2013. aastal 53,70 eurot) kuus.

Kui inimene jõuab vanaduspensioniikka ja ühtlasi on tal korduvalt tuvastatud puude raskusaste, siis viiakse ta üle puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse liigile.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt makstakse puudega vanaduspensioniealise inimese toetust igakuiselt keskmise, raske või sügava puudega vanaduspensioniealisele inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selles ettenähtud tegevusteks, välja arvatud ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest finantseeritavateks tegevusteks.

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse suurused on: keskmise puude korral 12,79 €; raske puude korral 26,85 €; sügava puude korral 40,91 €.

Seega on tõenäoline, et lugejakirja autori igakuine toetus on vähenenud seoses tema vanaduspensioniikka jõudmisega ning ta on puudega tööealise inimese toetuselt üle viidud puudega vanaduspensioniealise inimese toetuse liigile.

Oma pensioni ja sotsiaaltoetuse suuruse kohta täpsemate selgituste saamiseks võib alati pöörduda sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse või helistada infoteeninduse lühinumbril 16106. Vt ka: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele/.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 718 korda, sh täna 1)