Jõuluaal kui…

Ikka terit teitele! Juba detsembrikuu teises pooles ja voasta soab läbi jälle. Neh, et mis teitele sii jõulute-eelsel aal viel rutuga meele tuleta.

Täna õhta kellu kuiest andvad Liiva kooli lapsed jälle oma igavoastase pisikse kontserdi. Sedakorda oo laanis näidata nõukest näitemängi moodi asja, mise nimeks oo “Kuidas leiti jõulupuu”.

Tunaoome oo toomapäe. Ja siis oo spordiallis laat. Laadapidamisega akatse pihta kellu ühessast omingu ja üheteistme aegus esinevad päkapikud koa. Nee, kis tahtvad midagi müia, piaksid ikka omale enne lavad kindi panema koa. Ja selle jäuks piaks Annelile elistama.

Sellesamma laada aegas, neh ikka sialsammas spordiallis, maksab üles otsida koa üks nõuke õnneloosi laud, mise juures soab omale jälle katussekiva soeta. Et ostad ühe kolmeeuruse katussekivi ja sellega seltsis võid võita sokka, kinduid, kapetaid, roamatumi, moosi ja igasugust muud nasvärki koa. Ja muidugid soavad kõikide nimed, kis kiva ostvad, eluilmal katussel ää märgitud, kui naad seda muidugist tahtvad. Ja ikka nende nimed koa, kis oo asju annetan selle laada jäuks.

Neh, ja eks see pühade eelne nädalilõpp tuleb nõuke aeg, kus rahvas akkab ülemoalt kojo tulema. Üks paarutamine läbi soare jälle lahti lähäb. Aga see ju kena, kui ikka rahvas oma kodust kohta meeles piab ja voatamas köib.
Tuleva riede, kahekümne seitsmendal, piaks olema viimaste voastate voata et kõikse tähtsam päe. Just selle pääva andvad ehitajad Muhu vallale üle uie sotsiaalkeskuse võtmed. Nõnna soab paastumaarjabeks maja nii korda, et aprilli alguses soavad vanad juba uudes majas olla.

Muhulaste suur voasta ää lõpetamise pidu oo siis süütalastepääva õhta. Kellu kahessast. Ikka jälle spordiallis. See oo meite soare pial nõuke suurem ruum, kus easte palju rahvast ää mahub. Ja see pühadevaheline voastalõpu pidu, see oo ikka nõuke kut joanilaupa Hellamaal. Et kõik eksinmuhulased ilmast-moast tulavad kokku ja kui sa mõnda inimest rohkem ep näegid voasta kohta, siis sial kahe kohja pial ikka trehvab.

Voastalõpu pidul teeb tansimuusikad Kirss Garden ja õhtat juhib Jaan Kirss. Ja pileti innaks oo kümme eurut. Ja neh Annelile võiks ikka omast märku anda, kis minejad oo. Siis tiab lava eare kohti panna ja.

Munukseid pühasid teitele ja olge ikka ise koa munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 168 korda, sh täna 1)