Isetehtud jõulud oo ikka tüki etemad

Nüid oo ikka juba korra moa valgeks koa tein. Muidugid jõuluteni oo viel kaks nädalt aega. Aga nõuke aeg oo ikka tuline kiire pial. Riede, kolmeteistmenda omingu pidavad koolilapsed jälle Liiva koolimajas oma jõululaata.

Ja laupa, neljateistmendal, oo külakeskuses Jõulumoa jälle. Uksed tehasse rahvale lahti kellu kolmest ja kellu kuiest. Sial soab nähe-kuulda igasugu päkapikkusid ja nende tegemisi. Oo postkonturi päkapikud ja õnneloosi päkapikud ja glögipäkapikud ja piparkoogi tegemise päkapikud ja karaokepäkapikud ja näitemängi päkapikud. Ja isegid riieteoidus oo oma päkapikk.

Üks sur põnev asi oo jälle kellelgid pähe tuln! Ja ega siis mõte ep tohi pikemalt oduma jäeda mitte. Nõnna peetsegid laupa, neljateistmendal põhjaranniku bussipeatustes teeliste laata. Kellu kümnest üheni ja neh ikka seda rinki pidi, et Paenase, Külasema, Tamse ja neh ikka rivipidi edasi. Nõukest asja piab juba suurest uudishimust uurima minema.

Ja tuleva nädali algusega akkavad sii jõulupuud koa pissitassa pihta. Lasteaa pidud oo esmasbe kõege suurematel, teisibe kõege pisematel ja neljabe keskmistel. Kelluaad soate lasteaast ise tiada. Neh, paergu oo nõuke aeg, kus pooled massakad kippuvad tõbised olema, ja äkist ep kuule kõik lasteaast uudissime mitte. Siis nüid tiadvad vanamad uurida. Kooli pidu peetse ää riede, kahekümnendal. Ja koduste laste jõulupuu oo teisibe, seitsmeteistmenda omingu kellu ühestteistmest lasteaa saalis. Nõuke kaup oo sii valla ja jõuluvanade vahel juba ammu kokku pandud, et oma vekikoti soavad jõuluvana kääst kõik meite valla lapsed.

Neljabe ühessateistmenda õhta oo koolimajas jälle laste igavoastane talve alguse kontsert.

Tuleva teisibe, seitsmeteistmendal kellu kuiest õhta oodetse Hellamaa külakeskuses kõiki keedusse lubi ja näputöö neljapäävaliste sõprasid. Seltsis akatse jõulusid tegema. Neh isetehtud jõulud oo ikka tüki etemad kut nee, mis poodis müiasse. Ja muhulased ep akka ju ometiks oma jõuluraami änamasti ostma. Niipalju kut vähägid soab, tehasse omade kätega valmis.

Kole uhke nime naad oo koa oma seltsis tegemisele pannud – “Ise teeme, ise sööme, ise kulud katame”. Nee, kis tahtvad jõulusid tegema minna, andku omast ikka enne Tiinale märku koa.

Ja sialt viel mõned päävad edasi, kahekümne esimesel, siis täpselt toomapääval, oo Liiva spordiallis jõululaat. Nee, kis tahtvad midagi müima minna, piaksid juba pissitassa akkama omast tiada andma. Elista tuleks televonni piale 50 37 407. Ja kellu ühestteistmest andvad päkapikud koa laadal ühe pisisse kontserdi.

Natusse voastalõpu juttu koa ette. Neh, et Muhu valla voasta ää lõpetamise pidu spordiallis oo kahekümne kahessanda õhta kellu kahessast.

Juu seks korraks aitab koa. Olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 205 korda, sh täna 1)