Linnavalitsus esitas volikogule eelarve eelnõu

Kuressaare järgmise aasta eelarve kogumahuks on kavandatud 15 494 279 eurot. Eelarve prioriteet on linna eelarvest palka saavate töötajate palgamäärade taastamine 2008. aasta tasemele. 

Personalikulude kasvuks on kavandatud 747 990 eurot. Linna palgal on ca 500 töötajat, kelle järgmise aasta sissetulekut see otsus mõjutab.

Linna eelseisva aasta eelarvesse planeeritakse üksikisiku tulumaksu kasvu 4,3%, võrreldes käesoleva aasta oodatava laekumisega. Füüsilise isiku tulumaksu laekumise prognoos on 8 096 000 eurot, mis moodustab põhitegevuse tuludest 73,7%.

Eelarve kulude kavandamisel on lähtutud eelkõige põhimõttest, et püsiva iseloomuga tegevuskulusid ei kaeta ühekordsetest tuludest. Põhitegevuse kuludest moodustab 46,4% haridus; 18,5% vaba aeg, sport ja kultuur; 16,1% üldvalitsemine; 14% majandusalased tegevused kokku ja 5% sotsiaalne kaitse.

Eelarve põhitegevuse kuludest 55,6% moodustavad personalikulud; 31,5% majandamiskulud; 10,2% antud toetused; 2,7% muud kulud.

Investeeringud moodustavad linnaeelarve väljaminekutest 28,4%. Investeeringute katteks saadakse 833 223 eurot põhivara sihtfinantseerimise toetusena, 225 000 eurot Komandandi 10B müügist ning laenu kavandab linnavalitsus 2014. aastal võtta 3 000 000 eurot.

Olulisemad investeeringud eelseisva aasta eelarves on Kuressaare staadioni rekonstrueerimine, linnavolikogu varasemate otsuste alusel MTÜ Kuressaare Campus väikelaevaehituse kompetentsikeskuse ehituse kaasfinantseerimine, Kuressaare Ida-Niidu lasteaia hoone rekonstrueerimine, Kuressaare linnasadama hoone ja rajatiste rekonstrueerimine, Kuressaare noorte huvikeskuse väljaarendamine bussijaama hoones ja projektide kaasfinantseerimine.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 152 korda, sh täna 1)