Saare naised pendeldavad enam kui mehed (3)

Statistikaametis eile esitletud kogumikust “Eesti piirkondlik areng 2013” ilmneb pendelrände kohta käivas alalõigus, et Eesti töötajatest pendeldab ligi kolmandik ning nende seas on enam naisi kui mehi. Sama lugu on ka Saare maakonnas, kus valdavalt on pendeldajad naised.

Metoodik-juhtivstatistik Anu Tõnurist tõi samas välja, et naisi on Eestis pendeldajate seas küll rohkem, kuid mehed liiguvad pikemaid vahemaid. Ta oletas, et ilmselt on töö otsimisel naiste töölkäimise vahemaad lühemad, kuna traditsiooniliselt on naised siiski koduhoidjad ja laste eest hoolitsejad.

Vaadeldes Saare maakonna pendeldajaid elupaigast ja soost lähtuvalt, käib Kuressaares naisi tööl enim Laimjala, Valjala, Pihtla, Kaarma, Lümanda ja Torgu vallast. Ka Orissaares käib Muhust tööl naisi rohkem kui mehi.

Rohkem mehi kui naisi käib Kuressaares tööl Leisi vallast, Mustjalast, Kihelkonnalt ja Kärla vallast. Võrdselt naisi ja mehi käib Kuressaares tööl Salmelt ja Orissaarest. Sama lugu on Kuressaarest Kaarma valda käimisega ja Pöidelt Orissaarde, kus mehi ja naisi peaks regulaarselt liikvel olema suhteliselt võrdselt. Ruhnu elanikud pole pendeldamise osas kuigi suur erand, ent nende sihtkoht on eranditult Tallinn ning seal käib Ruhnust tööl mehi ja naisi võrdselt.

Kui rääkida erinevatest vanusegruppidest, siis kahekümnendates eluaastates noori iseloomustab pendeldamine maa-asulatest suurtesse linnadesse ja suurte linnade vaheline pendeldamine. Kolmekümnendates eluaastates töötajaid iseloomustab aga tõmbekeskuste lähivaldadest töölkäimine keskustes.

Neljakümnendates eluaastates inimestele on iseloomulik, et ei liiguta enam suurtesse keskustesse, vaid käiakse tööl ka väiksemates keskustes. Samas on Saare maakonna puhul kõige tugevamalt välja toodud just see 40- kuni 49-aastaste vanusegrupp.

Selles vanuses saarlased käivad Kuressaares tööl nii Torgu, Salme, Lümanda, Kihelkonna, Kärla, Mustjala, Pihtla kui ka Valjala, Pöide, Kaarma ja Orissaare vallast. Samavanad pendeldajad Pöide ja Muhu vallast käivad tööl Orissaare vallas.

Seevastu Leisi vallas on pendeldajad valdavalt 20–29-aastased, kes käivad tööl Kuressaares. Sellesse vanusegruppi kuuluvad kuressaarlased käivad tööl Kaarma vallas. 30–39-aastased saarlased eriliste pendeldajatena statistikute andmeil silma ei paista.

Kogumiku andmeil on Eestis üleüldse viis suuremat tööareaali: Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi ja Kuressaare. Tööjõuareaali on seletatud tõmbekeskuse ümber asuva regioonina, kust käib tõmbekeskuses tööl vähemalt 11% selle piirkonna tööga hõivatutest. Niinimetatud tõmbekeskuste mõjualad on seejuures laienenud. Tallinn on peamiseks pendelrände sihtkohaks 43-le, Tartu aga 27 omavalitsusele. Suurte tõmbekeskuste kõrval on üksjagu väikeseid kohaliku elu seisukohast olulisi tõmbekeskusi.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 996 korda, sh täna 1)