Külaseltside projektikonkurss: 19 positiivset taotlust

Koos novembrikuuga lõpeb ka külaseltside ja teiste mittetulundusühingute projektikonkurss.

Rahataotluste esitamist võib kokkuvõttes pidada pigem aktiivseks, mitu seltsi on tänu sellele aluse pannud uutele algatustele. Siinkohal võib näiteks tuua MTÜ Õiene korraldatud tervisliku toidu valmistamise õpitoa ja MTÜ Medel korraldatud naiste võimlemistreeningu.

Kõige rohkem taotlusi on tavapäraselt olnud teises, maikuu voorus, kui toetusi küsitakse enamasti jaaniõhtu korraldamiseks.

Kui eelmisel aastal sai positiivse otsuse 17 taotlust, siis sel aastal oli neid kokku 19. Aastane toetussumma ühele taotlejale jäi samaks, see on 426 eurot. Kokku eraldati külaseltsidele toetusi 4495 eurot, mida on rohkem, kui anti eelmisel aastal, siis eraldati kokku 3529,08 eurot.

2013. aasta 4. vooru esitati viis taotlust, neist neljale määrati toetus. MTÜ Kodukant Vaivere, kelle tegemised on üsna sageli positiivses võtmes pildil olnud, sai 130 eurot aastalõpupeo pidamiseks. Ka MTÜ Elme Mõis soovib aastavahetust tähistada koos oma piirkonna külaelanikega ja sai selleks 110 eurot toetust.

Positiivne oli otsus ka MTÜ Randvere Külaselts Kadakane jaoks, kes küsisid 110 eurot toetust jõuluesinemise korraldamiseks Pähkla hooldekodus. Seltsing Pilk Minevikku soovib koostada Meedla ja Maleva küla ajalookogumikku ja selleks esitatud taotlus 426 eurole sai samuti heakskiitva otsuse.

Seoses volikogu uue koosseisuga muutus ka projektikomisjoni koosseis. Lisaks haridus- ja kultuurikomisjoni esimehele Ülle Soomile teevad otsuse taotluste toetamise kohta volikogu liige Neeme Virveste, külaelu komisjoni esimees Maarika Ellermaa, vallavalitsuse finantsjuht Helle Alas ja allakirjutanu.

Kuna senine taotlusvorm on ajale pisut jalgu jäänud, siis võtab komisjon lähiajal ette taotlus- ja aruandevormi muutmise, et teha see külaseltsidele kasutajasõbralikumaks ning muuta rahastamistingimused selgemaks. Eesmärk on ikka sama: külaseltside aktiivse tegutsemise jätkumine ja erinevates valdkondades uute algatustega väljatulek. Uuenenud taotlusvormi võib valla kodulehelt kindlasti leida juba enne järgmise aasta esimest taotlusvooru veebruaris.

Ilme Õunapuu

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 410 korda, sh täna 1)