Üleskutse: Mantelkorsten kui hoone süda (6)

Et saada ülevaade Saare maakonnas eksisteerinud (hoones või varemetes) mantelkorstnatest, palun teil, saarlastel, olla abiks minu bakalaureusetöö info kogumisel. Töö eesmärk on kaardistada Saaremaal säilinud mantelkorstnad ning leida neile sobivad restaureerimislahendused ja kasutusvõimalused.

Mantelkorstnaid ehitati Eestis keskajast 19. sajandi keskpaigani. Mantelkorstnal on aja jooksul olnud erinevaid vorme, kuid köögi- ja kütteruumi funktsioon säilis. Tänapäevaks ei ole ülevaatlikke andmeid, kui paljud neist on veel säilinud või leidnud uue kasutuse.

Mantelkorsten on vanem paksude kivimüüridega korstnatüüp, mille alumises laiendatud osas asus lahtise tulekoldega ruum. Põhiplaanilt on see ristkülikukujuline, hakates esimese korruse laest veidi kõrgemal korstnaks koonduma. Tekkivat ruumi hoone keskel kasutati eelkõige toidu valmistamiseks, suitsu ärajuhtimiseks ja hoone kütmiseks. Enamasti asus korsten hoone keskel, ent olenevalt elamu suurusest ja ruumide paigutusest võis asetseda ka välisseina ääres. Mantelkorstnad võib arhitektuurse ülesehituse järgi jagada neljaks: 1) lihtmantelkorsten, mis koondub ühtlaselt vahelaest katuseharjani; 2) vahevõlviga mantelkorsten, mille võlvi keskel on luuk sädemete ärajuhtimiseks ja ruumi kiire jahtumise takistamiseks; 3) tasapinnalise vahelaega mantelkorsten, mis toimib sarnaselt eelmisega; 4) roovialune – mantelkorstna erivorm, mille ahenev osa on lamendunud silindervõlviks.

Tänapäevaks on paljud hoone südamed veel säilinud, kuid praktilise kasutuseta või lagunemas, kuna hoone seinad ja katus on juba lagunenud. Kui näiteid tuua, on Saaremaal säilinud mantelkorsten näiteks Lümanda söögimajas, Pidula mõisas, Kuressaares Suur-Sadama 39, Kauba 8 ja Kuressaare linnuses.

Kui teil või teie tuttavatel on majas eelpoolkirjeldatud mantelkorsten, võtke palun minuga ühendust meiliaadressil keidi.saks@artun.ee või telefonil +372 53 482 021. Olen tänulik igasuguse informatsiooni eest!

Keidi Saks
Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise eriala tudeng

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 813 korda, sh täna 1)