Ikka sest katussetegust

Ikka terit. Ja tulise kenad talvekuu algust koa. Neh, ehkki siiamaani põle seda talve küll kuskilt nähä. Aga juu ta jõvab. Põle tulemata ühegid voasta jäen. Ehk jõvab Kadrna päävaks, sest Mart arvatse seevoasta must tulavad.
Aga olga ete mis karva tahes!

Laupa õhta oo mardilaupa ja ehk oo seevoasta aega mardisantidel koa liikuda. Seda änam, et kõikidele martidele ja muidu pidulistele oo Hellamaa külakeskuses üks suuremad sorti mardisantide pidu laanis. Ja külakeskusega seltsis aitab seda pidu korralda Muhu muuseum. Selle mardipiduga oo siis sõuke lugu, et pihta akkab kellu seitsmest ja pileti innaks oo kaks eurut. Mardisandid soavad tuimuidu sisse. Laanis oo pisike näitemäng ja välja valitse kõige uhkem mardisant. Ja neh, tansiks läheb koa. Mis pidu see ilma tansita oo.

Nüid oo mool üks nõuke isevärki üidmine teitele. Voata sie pasturaadi katus ep anna moole ikka mitte märki rahu. Nii ännatumalt ale kut ta välja näeb ja sorinal jooseb läbi koa. Nüid oo lahti läin sie sur kange moailma üritus, kus kõik soavad omale katussekiva osta.

Aga oo üks punt muhulasi, kis oo valmis oma inge koa vist sõnna katusse sisse panema, piaasi et soaks teese korda. Nõnna riakis moole sii sui Liivalt Uuselu Grete, et taa kujuks mõned sokid ja kindad ja müiks nee jõululaada aegas maha ja annaks selle raha puhas katusse teguks. Maa jälle juhtusi oma laia suuauguga seda juttu edasi riakima ja tuleb välja, et taa põle mitte ainumas inimen, kis tahab sedaviisi seda katussetegu toeta. Uijee, justkut oleks lumepall lahti piasn. Ja nüid oo nõuke kaup, et kis tahaks äkist asju anneta heategevuslikku müüki, siis Muhu Kess aitab neid kokku korjata teite kääst. Ja et maa ole koa Kessi liige, siis oo mool irmus ea seda raami vallamajas sõnna kessi sisse kokku korjata. Kis tahab, võib oma asjadele ise inna koa välja mõtelda, aga muidugid keeldust põle, selle võib mureta jätta ostja südametunnistuse ja rahakoti otsusta koa. Ja nende annetajate nimed soavad koa kivide piale ühekorra kirja, kis tahtvad neid laska sõnna kirjuta muidugid.

Ja Liiva pasturaadi juurest soab nüid langsasti edasi minna kirgu jutu piale. Liiva suures kirkus oo nüid mõned asjad teistmoodi kut enne. Jumalasõna akatse lugema pühabe ominguti tund aega varatsemini, siis kellu kümnest.
Ja paergu akkab muhulaste inge iest oolt kandma Hannes Nelis. Taa ennegi sii meitel köin ja juba tuttav mies kõikidele, kis vähägid oo suures kirkus juhtun köima.

Vat sõuksed jutud ja olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 285 korda, sh täna 1)