RMK keelas Eikla jahiseltsil oma maadel jahipidamise (1)

Riigimetsa majandamise keskus keelas Eikla jahiseltsil 1. novembrist jahipidamise Eikla jahipiirkonna RMK valduses olevatel katastriüksustel, kuna jahiselts ei soovinud sõlmida lepingut nende maade kasutamiseks.

Eikla jahiseltsi juht Ojar Sepp ütles, et Eikla jahiselts ei ole lepingu sõlmimisest huvitatud, sest RMK maadel pole nad kunagi eriti jahti pidanudki.

“Seal ju enamuses soo, mis me seal soos ikka jahti peame,” sõnas Sepp, kelle kinnitusel on nende jahiseltsil kehtivad lepingud mitme eramaaomanikuga. 8200 ha suurusest Eikla jahipiirkonnast moodustab RMK-le kuuluv maa umbes 1300 hektarit.

RMK Saaremaa metskonna metsaülema Marko Trave sõnul on RMK-l maade kasutamise lepingud Eestis kõikide jahiseltsidega, välja arvatud Eikla ja Torgu jahiselts. Neist viimane sai jahipiirkonna rentnikuks aga alles hiljuti ning Trave sõnul loodab ta Torgu jahimeestega lepinguni jõuda novembrikuu jooksul.

Marko Trave kinnitusel on RMK lepingute sõlmimisest jahimeestega eluliselt huvitatud, sest jahipidamine aitab vähendada ulukikahjusid. Seevastu mitmedki jahiseltsid on lepingu sõlmimist peljanud, kuna see kohustab jahimehi ulukikahjustusi kontrolli all hoidma ja paneb neile kahjustuse korral kohustuse hüvitada uue kultuuri rajamise maksumus.

Trave sõnul ei ole hüvitise nõude eesmärk trahve küsida, vaid panna jahimehi innukamalt loomade arvukust piirama. “Me võime jahimeestelt raha küsida ja männi uuesti maha panna, aga kui loomi on liiga palju, siis nad söövad jälle selle männi ära. See ei ole lahendus,” selgitas Trave. “Me oleme huvitatud sellisest partnerlusest, kus meie anname infot kahjustuste kohta ja jahimehed tegutsevad,” lisas ta.

Marko Trave sõnul pole RMK-l Saaremaal sellist olukorda olnudki, kus puistu oleks hukkunud ainult ulukite pärast, oma roll on alati olnud ka kahjuritel või liigniiskusel.

Maaomanikuga lepingu sõlmimist eramaal jahipidamiseks nõuab 1. juunist 2013 jõustunud jahiseadus. Vastasel juhul võib omanik oma maal jahipidamise keelata.

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 788 korda, sh täna 1)