Rahvamajade pidu aegas soab leiba, kinu ja diskut (2)

Neh ikka terit.

Valimised oo siis nüid seljataga ja uie volikogu inimesed änam-vähäm tiada koa. Kõik oo sured tublid ja tarblised ja teist niipalju tublisid jähi sedakorda ukse taha. No mis sa ing tied, kui kõik kandidaadid oo asised – üks põle viletsam teesest. Pitka mielt ja kannatust nendele, kis seda vankrid jälle vädama akkavad.

Nüid oo koolivaheaeg ja seks puhuks oo noorematele ja vanamatele inimestele üksjagu põnevaid asju laanis.

Riede ja laupa peetse ühte isevärki üritust: “24 tundi Eesti rahvamajas”. Neh ja meitel oo rahvamajaks kujunen nüidseks Hellamaa külakeskus. Riede, kahekümne viienda õhta akatse piduga pihta ja esteks näidatse “Kertu” vilmi. Pileti innaks oo kolm eurut. Kinu akkab pihta kellu kahessast. Külakeskuse kogukonna küöki jäeb elu terveks vahepialseks üöks. Levatainas kerkib.

Laupa omingu kell 8.26 süidatse terves maakondas rahvamaja tuli. Ja siis külakeskuse juures koa. Kellu ühessast akatse õppima Muhu põllede tegemist. Ja omad vanad põlled soab seks aaks näitusele viia. Elistage aga julgesti Tiinale. Kellu ühest kukutse leiba ja saia küpsetama. Igal pagaril oo ju omad nipid ja nõnna põle mitte kõik levad ühte mekki. Osavõtmise iest tahetse ühte eurut soaja.

Ja kellu kuiest näidatse jälle “Kertu” vilmi. Et kes ep soa riede minna, nee mingu siis laupa. Kellu poole kümnest laupa õhta peetse Hellamaal diskut koa. Ja sõukest muistset, kut olli mineva sajandi lõppus – seitsmekümnendatel ja kahessakümnendatel voastatel. Sellega oo nõuke kaup, et kis selleaegsete riietega lähtvad, siis soavad sisse ühe euruga ja kis nüidseaa riides oo, nende kääst tahetse kaks eurut.

Ja Liiva meierei juures, selles moodsa nimega ühisturustuspunktis, sial ruumis, kus käsitööselts nüid tegutseb, peetse laupa, 26-ndal kellu ühestteistmest Muhu vana tikandi õpituba. Materjaalid ja koolitajad oo seltsi poolt. Seltsilised ise soa-vad tuimuidu, teeste kääst küsitse üks euru raha koa.

Neh ja lõpetuseks üks jutt viel. Vahtnas ja Lepanal oo nüid juba vesi viludvõitu. Sõnna änam ojoma ep soa. Aga iga kessiku köiasse jälle bussiga Leisis ojomas. Kis tahab kampa akata, siis pangu aga oma nimi Anneli juures kirja.

Vat sedaviisi. Ja olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email
(Vaadatud 339 korda, sh täna 1)